2% z dane

Vážení členovia a sympatizanti OZ TREBIŠOV NAHLAS!

Občianske združenie TREBIŠOV NAHLAS je oprávneným prijímateľom 2% zo zaplatenej dane za rok 2023. Dovoľujeme si Vám pripomenúť žiadosť o podporu združenia.

Ak ste zamestnanec:

V prílohe je uvedené editovateľné tlačivo vyhlásenia pre zamestnanca, už s vyplnenými údajmi prijímateľa. Vyžiadajte si od svojej mzdovej pracovníčky potvrdenie pre účely 2%, vyplňte Vaše údaje vo vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane a oba dokumenty odovzdajte niektorému členovi predstavenstva OZ, alebo vhoďte do schránky firmy KORUFIN s.r.o. a to do 26.4.2024. Zabezpečíme doručenie dokumentov na daňový úrad. Ak sa rozhodnete doručiť tlačivá na daňový úrad sami, urobte tak prosím do 30.4.2024.

Ak budete podávať daňové priznanie fyzickej alebo právnickej osoby:

Použite údaje o prijímateľovi z vyhlásenia do daňového priznania, ktoré doručíte na daňový úrad.

Oslovte prosím aj svoju rodinu, priateľov a známych a požiadajte ich o podporu občianskeho združenia touto formou.

Ďakujeme Vám.

Predstavenstvo občianskeho združenia TREBIŠOV NAHLAS


Mesto Trebišov opakovane porušuje zákon pri nakladaní s odpadom z rómskej osady

Občianske združenie TREBIŠOV NAHLAS upozornilo  Okresnú prokuratúru v Trebišove a Okresný úrad,  odbor starostlivosti o životné prostredie na nezákonné nakladanie s odpadom v lokalite južne od rómskej osady.

Mesto Trebišov vyváža  z rómskej osady znečistený komunálny odpad na parcelu E č. 8733/1, LV 8772. Pozemok  je vo vlastníctve súkromných osôb a uloženie odpadu na tomto pozemku je nezákonné.

Pokračovať v čítaní


Upratovanie osady za 50.000 € boli vyhodené peniaze

Koncom roku 2015 objednalo súčasné vedenie mesta vypratanie háld odpadu spod okien bytoviek v rómskej osade. Bolo to rok po voľbách, v ktorých o primátorovi rozhodla práve osada. Poslanci za TREBIŠOV NAHLAS navrhovali na vyčistenie iné skládky v meste a upozorňovali, že upratovanie v osade bez aktívnej účasti tamojších obyvateľov nemá zmysel a je výsmechom tým Trebišovčanom, ktorí – okrem toho, že platia dane – sa o poriadok a čistotu vo svojom okolí starajú sami. Je to aj demotivácia pre tamojších obyvateľov, ktorým nielenže už nikto nebráni zvláčať odpad z celého mesta do osady, ale už ich ani nič nenúti upratovať, lebo to mesto urobí za nich. Varovali sme, že vzhľadom na demotiváciu bude v osade o krátky čas situácia rovnaká ako pred uprataním odpadkov. Mestská vrchnosť všetkých uisťovala, že odpad sa už pod okná bytoviek v osade nevráti. Pokračovať v čítaní


TREBIŠOV NAHLAS – Občasník 6/2018

Komunálne voľby primátora a poslancov budú už o pár dní – v sobotu 10. novembra. V trebišovskej osade/tábore žije v dvoch volebných okrskoch viac než 1.700 voličov a ich zvykom je voliť. Mnohí síce netušia, o aké voľby ide, ani kto je ten, koho majú voliť, ale klobása je v ich prostredí silná motivácia.

Máme strach. Obyčajný ľudský strach z toho, že o primátorovi opäť rozhodne osada/tábor a ďalšie 4 roky sa budeme pozerať na nohy a hlavy kontajneristov trčiace z kontajnerov a na chodníkoch sa budeme vyhýbať teliškám s odpadom. Napriek tomu si však – tak ako v rokoch 2010 a 2014 – ani v týchto voľbách žiadnu podporu kupovať nebudeme. Nechceme hlasy za klobásy. O také hlasy nestojíme a netajíme sa tým.

Nemeníme náš názor a stále sa držíme zásady, že k ľudským právam patria ľudské povinnosti. Podľa nej sme v prípade nášho volebného úspechu pripravení konať. Jediné, čo osade/táboru ponúkame, je práca. Aj tam žije dosť ľudí, ktorí rozmýšľajú vlastnou hlavou a skutočnú prácu by si vážili. Preto nič nesmie byť zadarmo, ale každý musí dostať príležitosť.

Mimo osady/tábora žije 16.000 voličov. Môžete rozhodnúť o primátorovi a všetkých poslancoch. Neprenechajte túto možnosť kontajneristom a teliškárom. Príďte voliť a zavolajte na voľby celú svoju rodinu, susedov, priateľov a známych. Nevoliť neznamená nikoho nezvoliť; znamená to nechať za seba rozhodnúť iných. Nuž, Trebišov, do toho!

Celý občasník 6/2018 – TU


Rekonštrukcie kultúrnych zariadení v rokoch 2011 – 2014

Kultúrnym zariadeniam v Trebišove sa za Kolesárovho  vedenia mesta venovala veľká pozornosť. Hneď prvý rok – v roku 2011 sa začal obnovovať amfiteáter, ktorý v tom čase už mnohí Trebišovčania oplakali. V roku 2012 sa na amfiteátri uskutočnili Dni mesta Trebišov! O obnove amfiteátra píšeme aj v osobitnom článku – Obnova zničeného amfiteátra začala už v roku 2011.

V roku 2013 bola rekonštruovaná estrádna sála v Mestskom kultúrnom stredisku. Kompletnou obnovou prešla stará parketová podlaha, ktorá bola vybrúsená, poškodené časti boli opravené a nanovo natreté. Opravené bolo osvetlenie a staré pódium. Staré deravé závesy boli po desaťročiach vymenené za nové. Rovnako boli do estrádnej sály zakúpené nové stoličky, ktoré nahradili staré rozhegané ešte z čias socializmu. V septembri 2014 boli opravené rozbité schody pri východnom vstupe do estrádnej sály.

V roku 2014 bolo s finančnou podporou Audiovizuálneho fondu digitalizované Mestské kino SLÁVIA, čím sa umožnilo premietanie aj 3D filmov v najvyššej kvalite. Žiaľ nové sedenie a kúrenie v divadelnej sále (kinosále), ktoré bolo plánované na rok 2015 sme nestihli urobiť, lebo nastúpilo nové vedenie mesta. Hoci Audiovizuálny fond na nové sedadlá poskytoval opakovane dotácie, doteraz sme sa nového sedenia v kine nedočkali.

V roku 2014 bola prestavaná z bývalej tržnice mládežnícka diskosála s prepojením na nové verejné WC. Konala sa tam jediná diskotéka. Súčasné vedenie mesta nevyšlo v ústrety ani tanečným klubom, ktoré mali o prenájom sály záujem.

Pozrite si fotoalbum – Kultúrne zariadenia – rekonštrukcie v rokoch 2011 – 2014


VOĽBY 2018 – KANDIDÁTI TREBIŠOV NAHLAS


Rekonštrukcie Materských škôl v rokoch 2013 – 2014

V rokoch 2013 – 2014 vtedajší primátor Marián Kolesár zabezpečil rozsiahle rekonštrukčné práce na štyroch Materských školách.

V lete 2013 bola opravená strecha na Materskej škole Pri polícii. Na Materskej škole Škultétyho bola zrealizovaná komplexná rekonštrukcia. Boli vymenené okná, inštalovaná bola nová izolácia strechy, budova bola kompletne zateplená a obnovená bola fasáda.

V prvej polovici roka 2014 bola zrealizovaná čiastočná rekonštrukcia Materskej školy na ul. 29. augusta. Boli vymenené všetky okná a vstupné dvere a bola zrekonštruovaná fasáda čelnej steny. V lete 2014 bola rekonštruovaná Materská škola Komenského. Opravená bola strecha, boli vymenené staré drevené okná za plastové, vymenené boli vstupné dvere a bola kompletne zateplená a upravená fasáda budovy.

Pozrite si fotoalbum – Rekonštrukcie Materských škôl – 2013 – 2014


Za Kolesára boli vybudované nové mestské detské jasle na ul. T. G. Masaryka

Mesto Trebišov v rokoch 2013 – 2014 počas funkčného obdobia primátora Mariána Kolesára vybudovalo nové mestské detské jasle a to komplexnou rekonštrukciou časti priestorov Centra voľného času na ul. T. G. Masaryka – pri Kauflande. Mesto realizovalo stavebné práce svojpomocne a to mestskou stavebnou skupinou. Za finančnú čiastku vo výške 28 079 € boli vybudované nové priestory šatní, detskej herne, spálne, výdajne stravy, sociálnych zariadení, nové elektroinštalačné, vodovodné a kanalizačné rozvody, výmena okien a dverí. Kúpený bol nový nábytok, koberce a detské postieľky.

Pozrite si fotoalbum – Vybudovanie nových detských jaslí v rokoch 2013 – 2014


Skrášľovanie verejných priestranstiev – kvetinové záhony

Marián Kolesár ako primátor v rokoch 2011 – 2014 pri skrášľovaní verejných priestranstiev obnovil aj tradíciu výsadby nových kvetinových záhonov v meste. V spolupráci so záhradnou architektkou Ing. Magdalénou Ostrožovičovou  mestské hospodárske stredisko založilo nové kvetinové záhony medzi VÚB a cukrárňou Hasan, záhony pred hlavnou poštou a výsadbu trvaliek pri mestskom úrade.  Medzi mestským úradom a Tescom bol naprojektovaný a zrealizovaný aj zasakovací štrkový záhon – dažďová záhrada, kde sú zvedené dažďové zvody z dvoch striech mestského úradu. Zrušila sa tým zároveň aj vyšľapaná blatistá skratka  cez trávnik, ktorú nahradil kamenný chodník.

Pozrite si fotoalbum – Verejné priestranstvá – kvetinové záhony


Skrášľovanie verejných priestorov v rokoch 2011 – 2014

Za Kolesára sa okrem dodržiavania poriadku a čistoty dbalo aj na skrášľovanie verejných priestranstiev v našom meste. Nechýbala odvaha ani na také akcie ako bolo vybúranie betónových pozostatkov z čias socializmu, ktoré špatili severné námestie, či likvidácia lesa billboardov na Námestí mieru. Opravovali sa autobusové zastávky, dláždené chodníky, umelecké diela sa inštalovali späť na mestské pozemky, farbili sa stĺpy verejného osvetlenia a to väčšinou vo vlastnej réžií mestskou stavebnou skupinou, či Technickými službami. Zo stavieb sa odstraňovali grafity, a v mestských zelených pásoch bolo vyfrézovaných vyše 100 pňov po dávno vyrúbaných stromoch. Je to len malá ukážka prác, ktorými sa skrášľovali verejné priestory v našom meste.

Pozrite si fotoalbum – Skrášľovanie verených priestorov v rokoch 2011 – 2014