Mestská stavebná skupina a jej najvýznamnejšie stavebné akcie v rokoch 2012 – 2014

V roku 2012 vtedajší primátor Marián Kolesár zriadil mestskú stavebnú skupinu. Stavebná skupina bola organizačne začlenená pod oddelenie výstavby a majetku, bola vybavená potrebným náradím, dodávkovým vozidlom a postupne bola dopĺňaná o nových pracovníkov.

Medzi najvýznamnejšie diela stavebnej skupiny patrí aj vybudovanie verejných WC. Toto zariadenie v našom meste dlhé roky chýbalo a tak vo februári 2014 začala stavebná skupina s výstavbou verejných WC na prízemí budovy starého KaSS (mestskej tržnice). Používanie verejných WC bolo od ich sprevádzkovania bezplatné a to aj napriek tomu, že verejné toalety sú vybavené nadštandardne, napríklad vstupnými dverami na fotobunku, bidetom na dámskych toaletách a samostatnou časťou pre zdravotne a telesne postihnutých.

Ďalšími významnými dielami mestskej stavebnej skupiny sú napríklad komplexná rekonštrukcia objektu javiska amfiteátra vrátane vybudovania nových šatní a sociálnych zariadení, ďalej vybudovanie nových Mestských jaslí, rekonštrukcia sociálnych zariadení pri kancelárskych priestoroch v NS Berehovo a mnohé ďalšie stavby, rekonštrukcie a opravy mestských nehnuteľností. Stavebná skupina funguje doteraz a ušetrila mestu značné finančné prostriedky za stavebné práce, ktoré by inak vykonávali externé firmy.

Pozrite si fotoalbum – Výstavba verejných WC


Marián Kolesár presunul vyplácanie sociálnych dávok z hlavnej pošty do osady

Až do septembra roku 2013 putovali každý mesiac  stovky obyvateľov rómskej osady cez celé mesto na hlavnú poštu po sociálne dávky. Spôsobovalo to ťažkosti tak na pošte, ako aj po celej trase z osady. Zmenilo sa to až v roku 2013, keď vtedajší primátor Marián Kolesár dal vybudovať mobilné pracovisko na vyplácanie sociálnych dávok priamo v osade. Predchádzali tomu náročné rokovania s riaditeľmi sekcií  Slovenskej pošty v Banskej Bystrici a riaditeľstvom centra regionálneho predaja a prevádzky Slovenskej pošty v Košiciach. Slovenská pošta mala pre vyplácanie sociálnych dávok stanovené prísne pravidlá a trebišovský model bol na Slovensku priekopnícky. Neskôr podľa nášho vzoru a našich rád postupovali aj iné mestá.

Pozrite si fotoalbum – TU


TREBIŠOV NAHLAS – VOLEBNÝ PROGRAM 2018

VOLEBNÝ PROGRAM 2018 – pdf


VOĽBY 2018 – KANDIDÁTI TREBIŠOV NAHLAS


TREBIŠOV NAHLAS – Pozvánky na predvolebné stretnutia


TREBIŠOV NAHLAS – Občasník 5/2018

Poriadok a čistota nie sú samozrejmosťou. Samosa to neurobí! Udržiavanie poriadku a čistoty je nikdy nekončiacim procesom, ktorý si vyžaduje precíznu organizáciu a často aj tvrdú ruku a nepopulárne opatrenia. A tu je kameň úrazu. Na nepopulárne opatrenia proti kontajneristom a teliškárom treba mať odvahu a nemať voči nim záväzky. Ani volebné.

Celý občasník 5/2018 – TU


Najväčšie skládky odpadu v Trebišove boli zlikvidované v rokoch 2011 – 2014

Marián Kolesár ako primátor mesta v rokoch 2011 – 2014 napĺňal svoj program PORIADOK A ČISTOTA aj odstraňovaním čiernych skládok. Tých bolo v meste a jeho blízkom okolí neúrekom. V Trebišove sa totiž v minulosti nelegálne skládky prehliadali a navyše bolo zvykom, že stavebné firmy neodvážali stavebný odpad na legálne skládky, ale si zriadili „dočasnú“ skládku na mestských pozemkoch a na tú sa potom zabudlo. Z dočasnej skládky sa tak stala skládka trvalá. To všetko sa dialo s tichým súhlasom vedenia mesta. Takto bolo na mestský pozemok pri sídlisku JUH vyvezených stovky ton stavebného odpadu z búrania „žltej budovy“, námestia pod Tescom, odpady z vybúraných chodníkov a pod. Ďalšie veľké skládky odpadu boli za garážami SEVER na konci Agátovej ulice, na Paričove za mostom, na Sadoch. V lokalite za zimným štadiónom, kde mesto predávalo stavebné pozemky kopy betónov boli prekážkou pri predaji týchto pozemkov.

Všetky spomínané skládky odpadu a mnoho ďalších, napríklad na ul. Kpt. Nálepku pri ceste na Novú Koronč, pri Čerjakoch, skládky lemujúce cestu k Drevenému (gazdovskému) mostu, z okolia Paričova, z Bučovho lesíka a pod. boli v rokoch 2011 – 2014 zlikvidované.

Pozrite si fotoalbum – TU


TREBIŠOVSKÝ PARK – PREMENY

Časť 6. – Stará športová hala, lavičky, osvetlenie, burina

Takmer každé miesto v trebišovskom parku malo v roku 2011 svoje nedostatky. Stará športová hala slúžila cez deň ako zhromaždisko aktivačných pracovníkov väčšinou z osady a v noci bola terčom sprejerov a vandalov. Lavičky neboli v parku takmer žiadne a aj tých zopár bolo viac-menej poškodených. Osvetlenie v parku bolo funkčné možno na 50 %, stĺpy špatila ošúchaná farba a svietidla boli prevažne rozbité. Vandalizmus v parku prekvital, no jarné kvety dusila všadeprítomná burina a náletové dreviny.

Po zmene vedenia mesta v roku 2011 napravil vtedajší primátor Marián Kolesár aj tieto nedostatky. Fasáda športovej haly v parku bola opravená a zriadilo sa v nej sídlo správcu parku. Staré, poškodené lavičky boli nahradené novými. Osvetlenie bolo rovnako opravené a stĺpy nanovo nafarbené. Park sa začal pravidelne kosiť, opeknel, návštevnosť parku stúpala a občania mesta namiesto kritických slov začali po dlhom čase trebišovský park ospevovať.

Pozrite si fotoalbum – TREBIŠOVSKÝ PARK – PREMENY – Stará športová hala, lavičky, osvetlenie, burina


TREBIŠOVSKÝ PARK – PREMENY

Časť 5. – Likvidovanie ruín v parku

V roku 2011 a dlhé roky predtým mestský park v Trebišove hyzdili ruiny bývalej reštaurácie Serenáda, premietacej budovy na amfiteátri, nefunkčný mostík na ostrovček a plot okolo futbalového štadióna. Stavby boli neestetické, staticky narušené a nebezpečné. Nespokojní s týmto stavom boli občania, návštevníci parku a aj pamiatkári.

Po nástupe Mariána Kolesára do funkcie primátora bol už v roku 2011 odstránený starý a nefunkčný mostík na ostrovček a značne poškodená premietacia budova na amfiteátri. V roku 2012 boli zbúrané a vyvezené ruiny Serenády a vymenený nebezpečný  a škaredý plot okolo futbalového štadióna.

Pozrite si fotoalbum – TREBIŠOVSKÝ PARK – PREMENY – Likvidovanie ruín v parku


TREBIŠOVSKÝ PARK – PREMENY

Časť 4. – Neprístupná časť parku – ostrovček, kopec pivnice, hrad Parič

V minulosti sa na Mestskom úrade v Trebišove podpisovali čudesné zmluvy. Mnohé z nich sa neskôr stali predmetom súdnych sporov. Jednou z takých zmlúv bola aj zmluva o prenájme mestského parku pre Občianske združenie za zveľadenie parku grófa Andrássyho (OZ). OZ si park prenajalo ešte v roku 2002 za symbolickú 1 korunu. Na revitalizáciu ostrovčeka, pivnice a okolia hradu Parič získalo grant, no nedohodlo sa s vtedajším vedením mesta o dofinancovaní projektu. OZ preto oplotilo rekonštruovanú časť parku, ktorá bola potom pre verejnosť dlhé roky neprístupná. V sporoch Mesto verzus OZ dochádzalo k absurdným situáciám, keď sa obe strany sporili a správu parku, keď sa OZ v roku 2007 pokúšalo prekaziť Dni mesta a v roku 2008 OZ dokonca na protest pohnojilo park silne zapáchajúcim hnojivom a to tesne pre Dňami mesta. Nasledovali podania na súd a OZ od mesta v stále neukončenom súdnom spore vymáha škodu 3 mil. eur a to za stavebné práce, údržbu a stráženie parku, ušlý zisk počas Dni mesta, zvýšenie spoločenskej hodnoty parku a aj ušlý zisk za trhové zhodnotenie cesnaku medvedieho.

Ploty v parku dal odstrániť až Marián Kolesár po polroku vo funkcii primátora a to zrušením nájomnej zmluvy s OZ. Dňa 28. júla 2011 bol park zápisnicou prevzatý späť pod správu mesta a tak verejnosť mala znovu voľný prístup na ostrovček, k zrúcaninám hradu Parič a na kopec pivnice.  Roky stagnácie sa na parku prejavili veľmi negatívne a stálo mnoho úsilia, aby sa celá lokalita dala do poriadku. Pre okolie hradu Parič boli veľkým prínosom najmä financie z projektu RePar vo výške takmer 700.000 eur, ktoré získalo z nórskych fondov Kolesárovo vedenie mesta.

Pozrite si fotoalbum – TREBIŠOVSKÝ PARK – PREMENY – Neprístupná časť parku – ostrovček, kopec pivnice, hrad Parič