2% z dane za rok 2019

Vážení členovia a sympatizanti OZ TREBIŠOV NAHLAS!

Občianske združenie TREBIŠOV NAHLAS je oprávneným prijímateľom 2% zo zaplatenej dane za rok 2019, preto Vás tak ako každoročne prosíme o podporu. V prílohe je uvedené editovateľné tlačivo vyhlásenia pre zamestnanca, už s vyplnenými údajmi prijímateľa.

Ak ste zamestnanec, po vykonaní ročného zúčtovania dane si vyžiadajte od svojej mzdárky potvrdenie pre účely 2% (vzor je v prílohe), vyplňte Vaše údaje vo vyhlásení a oba dokumenty nám odovzdajte na najbližšom stretnutí; zabezpečíme ich doručenie na daňový úrad do 30.4.2020. Ak sa rozhodnete doručiť tlačivá na daňový úrad sami, urobte tak prosím do 30.4.2020.

Ak budete podávať daňové priznanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby, použite údaje o prijímateľovi z vyhlásenia do daňového priznania, ktoré doručíte na daňový úrad do 31.3.2020.

Oslovte prosím aj svoju rodinu, priateľov a známych a požiadajte ich o podporu občianskeho združenia touto formou.

Ďakujeme Vám.

Predstavenstvo občianskeho združenia TREBIŠOV NAHLAS

Tu nájdete potrebné tlačivá:
Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane s údajmi OZ TREBIŠOV NAHLAS
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov 


Veselé Vianoce a veľa zdravia, šťastia a úspechov v roku 2020


Mesto Trebišov opakovane porušuje zákon pri nakladaní s odpadom z rómskej osady

Občianske združenie TREBIŠOV NAHLAS upozornilo  Okresnú prokuratúru v Trebišove a Okresný úrad,  odbor starostlivosti o životné prostredie na nezákonné nakladanie s odpadom v lokalite južne od rómskej osady.

Mesto Trebišov vyváža  z rómskej osady znečistený komunálny odpad na parcelu E č. 8733/1, LV 8772. Pozemok  je vo vlastníctve súkromných osôb a uloženie odpadu na tomto pozemku je nezákonné.

Pokračovať v čítaní


2% z dane

Vážení členovia a sympatizanti OZ TREBIŠOV NAHLAS!
Občianske združenie TREBIŠOV NAHLAS je oprávneným prijímateľom 2% zo zaplatenej dane za rok 2018, preto Vás tak ako každoročne prosíme o podporu. V prílohe je uvedené editovateľné tlačivo vyhlásenia pre zamestnanca, už s vyplnenými údajmi prijímateľa.

Ak ste zamestnanec, po vykonaní ročného zúčtovania dane si vyžiadajte od svojej mzdárky potvrdenie pre účely 2% (vzor je v prílohe), vyplňte Vaše údaje vo vyhlásení a oba dokumenty nám odovzdajte na najbližšom stretnutí; zabezpečíme ich doručenie na daňový úrad do 30.4.2019. Ak sa rozhodnete doručiť tlačivá na daňový úrad sami, urobte tak prosím do 30.4.2019.

Ak budete podávať daňové priznanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby, použite údaje o prijímateľovi z vyhlásenia do daňového priznania, ktoré doručíte na daňový úrad do 31.3.2019.

Oslovte prosím aj svoju rodinu, priateľov a známych a požiadajte ich o podporu občianskeho združenia touto formou.

Ďakujeme Vám.
Predstavenstvo občianskeho združenia TREBIŠOV NAHLAS

Tu nájdete potrebné tlačivá:
Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane s údajmi OZ TREBIŠOV NAHLAS
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov

 


Radostné Vianoce a veľa zdravia, šťastia a úspechov v novom roku


Vyhlásenie Mariána Kolesára k voličom po komunálnych voľbách

Milí moji voliči.

V komunálnych voľbách hnutie TREBIŠOV NAHLAS nezískalo funkciu primátora a stratilo poslaneckú väčšinu v mestskom zastupiteľstve. Ako volebný líder nesiem za tento nepriaznivý individuálny i tímový výsledok plnú osobnú zodpovednosť.

Ďakujem za Vašu priazeň vo voľbách, ale volebný neúspech tímu nemožno prevážiť mojim zvolením za poslanca. Volebný výsledok mi káže prenechať miesto kolegom, ktorí dokážu v budúcnosti presvedčiť väčšinu voličov na podporu nášho volebného programu.

V roku 2011 stál Trebišov v dôsledku prehratého desaťročného súdneho sporu o 3,5 mil. € v kauze LANOS – parkoviská na prahu nútenej správy. Ako vtedajší primátor som v roku 2012 hrozbu odvrátil presadením komplexu ekonomických opatrení, z ktorých najdôležitejším bol predaj majetku mesta s následným splatením všetkých dlhov. Aj keď tieto opatrenia nikoho z obyvateľov mesta osobne nezasiahli, ich negatívna medializácia sa hlboko vryla do povedomia ľudí.

Usilujúc sa, aby mnou vrhaný tieň hoci nevyhnutných, ale predsa len nepopulárnych opatrení z roku 2012, zachraňujúcich mesto pred nútenou správou, nedopadal na ľudí združených pod značkou TREBIŠOV NAHLAS donekonečna, a zároveň uvedomujúc si potrebu vykonania krokov vedúcich k obnoveniu dôvery väčšiny voličov k tejto značke, sa vzdám poslaneckého mandátu.

Nedokážem napĺňať individuálny mandát a užívať poslanecký status v situácii, keď väčšina členov tímu, ktorý som viedol, ostala pred bránami mestského zastupiteľstva.

Bude správne, aby poslanci zvolení za TREBIŠOV NAHLAS pracovali v poslaneckých laviciach bezo mňa. Zachovajte im, prosím, svoju priazeň a podporu, lebo svojim volebným úspechom a získaním poslaneckého mandátu naplnili Vaše očakávania.

Marián Kolesár


Poďakovanie


Upratovanie osady za 50.000 € boli vyhodené peniaze

Koncom roku 2015 objednalo súčasné vedenie mesta vypratanie háld odpadu spod okien bytoviek v rómskej osade. Bolo to rok po voľbách, v ktorých o primátorovi rozhodla práve osada. Poslanci za TREBIŠOV NAHLAS navrhovali na vyčistenie iné skládky v meste a upozorňovali, že upratovanie v osade bez aktívnej účasti tamojších obyvateľov nemá zmysel a je výsmechom tým Trebišovčanom, ktorí – okrem toho, že platia dane – sa o poriadok a čistotu vo svojom okolí starajú sami. Je to aj demotivácia pre tamojších obyvateľov, ktorým nielenže už nikto nebráni zvláčať odpad z celého mesta do osady, ale už ich ani nič nenúti upratovať, lebo to mesto urobí za nich. Varovali sme, že vzhľadom na demotiváciu bude v osade o krátky čas situácia rovnaká ako pred uprataním odpadkov. Mestská vrchnosť všetkých uisťovala, že odpad sa už pod okná bytoviek v osade nevráti. Pokračovať v čítaní


TREBIŠOV NAHLAS – Občasník 6/2018

Komunálne voľby primátora a poslancov budú už o pár dní – v sobotu 10. novembra. V trebišovskej osade/tábore žije v dvoch volebných okrskoch viac než 1.700 voličov a ich zvykom je voliť. Mnohí síce netušia, o aké voľby ide, ani kto je ten, koho majú voliť, ale klobása je v ich prostredí silná motivácia.

Máme strach. Obyčajný ľudský strach z toho, že o primátorovi opäť rozhodne osada/tábor a ďalšie 4 roky sa budeme pozerať na nohy a hlavy kontajneristov trčiace z kontajnerov a na chodníkoch sa budeme vyhýbať teliškám s odpadom. Napriek tomu si však – tak ako v rokoch 2010 a 2014 – ani v týchto voľbách žiadnu podporu kupovať nebudeme. Nechceme hlasy za klobásy. O také hlasy nestojíme a netajíme sa tým.

Nemeníme náš názor a stále sa držíme zásady, že k ľudským právam patria ľudské povinnosti. Podľa nej sme v prípade nášho volebného úspechu pripravení konať. Jediné, čo osade/táboru ponúkame, je práca. Aj tam žije dosť ľudí, ktorí rozmýšľajú vlastnou hlavou a skutočnú prácu by si vážili. Preto nič nesmie byť zadarmo, ale každý musí dostať príležitosť.

Mimo osady/tábora žije 16.000 voličov. Môžete rozhodnúť o primátorovi a všetkých poslancoch. Neprenechajte túto možnosť kontajneristom a teliškárom. Príďte voliť a zavolajte na voľby celú svoju rodinu, susedov, priateľov a známych. Nevoliť neznamená nikoho nezvoliť; znamená to nechať za seba rozhodnúť iných. Nuž, Trebišov, do toho!

Celý občasník 6/2018 – TU


Rekonštrukcie kultúrnych zariadení v rokoch 2011 – 2014

Kultúrnym zariadeniam v Trebišove sa za Kolesárovho  vedenia mesta venovala veľká pozornosť. Hneď prvý rok – v roku 2011 sa začal obnovovať amfiteáter, ktorý v tom čase už mnohí Trebišovčania oplakali. V roku 2012 sa na amfiteátri uskutočnili Dni mesta Trebišov! O obnove amfiteátra píšeme aj v osobitnom článku – Obnova zničeného amfiteátra začala už v roku 2011.

V roku 2013 bola rekonštruovaná estrádna sála v Mestskom kultúrnom stredisku. Kompletnou obnovou prešla stará parketová podlaha, ktorá bola vybrúsená, poškodené časti boli opravené a nanovo natreté. Opravené bolo osvetlenie a staré pódium. Staré deravé závesy boli po desaťročiach vymenené za nové. Rovnako boli do estrádnej sály zakúpené nové stoličky, ktoré nahradili staré rozhegané ešte z čias socializmu. V septembri 2014 boli opravené rozbité schody pri východnom vstupe do estrádnej sály.

V roku 2014 bolo s finančnou podporou Audiovizuálneho fondu digitalizované Mestské kino SLÁVIA, čím sa umožnilo premietanie aj 3D filmov v najvyššej kvalite. Žiaľ nové sedenie a kúrenie v divadelnej sále (kinosále), ktoré bolo plánované na rok 2015 sme nestihli urobiť, lebo nastúpilo nové vedenie mesta. Hoci Audiovizuálny fond na nové sedadlá poskytoval opakovane dotácie, doteraz sme sa nového sedenia v kine nedočkali.

V roku 2014 bola prestavaná z bývalej tržnice mládežnícka diskosála s prepojením na nové verejné WC. Konala sa tam jediná diskotéka. Súčasné vedenie mesta nevyšlo v ústrety ani tanečným klubom, ktoré mali o prenájom sály záujem.

Pozrite si fotoalbum – Kultúrne zariadenia – rekonštrukcie v rokoch 2011 – 2014