Skrášľovanie verejných priestorov v rokoch 2011 – 2014

Za Kolesára sa okrem dodržiavania poriadku a čistoty dbalo aj na skrášľovanie verejných priestranstiev v našom meste. Nechýbala odvaha ani na také akcie ako bolo vybúranie betónových pozostatkov z čias socializmu, ktoré špatili severné námestie, či likvidácia lesa billboardov na Námestí mieru. Opravovali sa autobusové zastávky, dláždené chodníky, umelecké diela sa inštalovali späť na mestské pozemky, farbili sa stĺpy verejného osvetlenia a to väčšinou vo vlastnej réžií mestskou stavebnou skupinou, či Technickými službami. Zo stavieb sa odstraňovali grafity, a v mestských zelených pásoch bolo vyfrézovaných vyše 100 pňov po dávno vyrúbaných stromoch. Je to len malá ukážka prác, ktorými sa skrášľovali verejné priestory v našom meste.

Pozrite si fotoalbum – Skrášľovanie verených priestorov v rokoch 2011 – 2014