Za Kolesára boli vybudované nové mestské detské jasle na ul. T. G. Masaryka

Mesto Trebišov v rokoch 2013 – 2014 počas funkčného obdobia primátora Mariána Kolesára vybudovalo nové mestské detské jasle a to komplexnou rekonštrukciou časti priestorov Centra voľného času na ul. T. G. Masaryka – pri Kauflande. Mesto realizovalo stavebné práce svojpomocne a to mestskou stavebnou skupinou. Za finančnú čiastku vo výške 28 079 € boli vybudované nové priestory šatní, detskej herne, spálne, výdajne stravy, sociálnych zariadení, nové elektroinštalačné, vodovodné a kanalizačné rozvody, výmena okien a dverí. Kúpený bol nový nábytok, koberce a detské postieľky.

Pozrite si fotoalbum – Vybudovanie nových detských jaslí v rokoch 2013 – 2014