Rekonštrukcie Materských škôl v rokoch 2013 – 2014

V rokoch 2013 – 2014 vtedajší primátor Marián Kolesár zabezpečil rozsiahle rekonštrukčné práce na štyroch Materských školách.

V lete 2013 bola opravená strecha na Materskej škole Pri polícii. Na Materskej škole Škultétyho bola zrealizovaná komplexná rekonštrukcia. Boli vymenené okná, inštalovaná bola nová izolácia strechy, budova bola kompletne zateplená a obnovená bola fasáda.

V prvej polovici roka 2014 bola zrealizovaná čiastočná rekonštrukcia Materskej školy na ul. 29. augusta. Boli vymenené všetky okná a vstupné dvere a bola zrekonštruovaná fasáda čelnej steny. V lete 2014 bola rekonštruovaná Materská škola Komenského. Opravená bola strecha, boli vymenené staré drevené okná za plastové, vymenené boli vstupné dvere a bola kompletne zateplená a upravená fasáda budovy.

Pozrite si fotoalbum – Rekonštrukcie Materských škôl – 2013 – 2014