Názov: TREBIŠOV NAHLAS
Právna forma: politické hnutie
Sídlo: Parková 3366/8, 075 01 Trebišov
IČO: 42 330 254
Predseda: Ing. Marián Kolesár
E-mail: hnutie@trebisovnahlas.sk