Názov: TREBIŠOV NAHLAS
Právna forma: politické hnutie
Sídlo: Parková 3366/8, 075 01 Trebišov
IČO: 42 330 254
Predseda: Ing. Marián Kolesár
E-mail: hnutie@trebisovnahlas.sk

Správa o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018

Zoznam osôb, ktoré prispeli na činnosť hnutia a oznámenie o neprijatí – za rok 2018