2% z dane

Vážení členovia a sympatizanti OZ TREBIŠOV NAHLAS!

Občianske združenie TREBIŠOV NAHLAS je oprávneným prijímateľom 2% zo zaplatenej dane za rok 2023. Dovoľujeme si Vám pripomenúť žiadosť o podporu združenia.

Ak ste zamestnanec:

V prílohe je uvedené editovateľné tlačivo vyhlásenia pre zamestnanca, už s vyplnenými údajmi prijímateľa. Vyžiadajte si od svojej mzdovej pracovníčky potvrdenie pre účely 2%, vyplňte Vaše údaje vo vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane a oba dokumenty odovzdajte niektorému členovi predstavenstva OZ, alebo vhoďte do schránky firmy KORUFIN s.r.o. a to do 26.4.2024. Zabezpečíme doručenie dokumentov na daňový úrad. Ak sa rozhodnete doručiť tlačivá na daňový úrad sami, urobte tak prosím do 30.4.2024.

Ak budete podávať daňové priznanie fyzickej alebo právnickej osoby:

Použite údaje o prijímateľovi z vyhlásenia do daňového priznania, ktoré doručíte na daňový úrad.

Oslovte prosím aj svoju rodinu, priateľov a známych a požiadajte ich o podporu občianskeho združenia touto formou.

Ďakujeme Vám.

Predstavenstvo občianskeho združenia TREBIŠOV NAHLAS