Upratovanie osady za 50.000 € boli vyhodené peniaze

Koncom roku 2015 objednalo súčasné vedenie mesta vypratanie háld odpadu spod okien bytoviek v rómskej osade. Bolo to rok po voľbách, v ktorých o primátorovi rozhodla práve osada. Poslanci za TREBIŠOV NAHLAS navrhovali na vyčistenie iné skládky v meste a upozorňovali, že upratovanie v osade bez aktívnej účasti tamojších obyvateľov nemá zmysel a je výsmechom tým Trebišovčanom, ktorí – okrem toho, že platia dane – sa o poriadok a čistotu vo svojom okolí starajú sami. Je to aj demotivácia pre tamojších obyvateľov, ktorým nielenže už nikto nebráni zvláčať odpad z celého mesta do osady, ale už ich ani nič nenúti upratovať, lebo to mesto urobí za nich. Varovali sme, že vzhľadom na demotiváciu bude v osade o krátky čas situácia rovnaká ako pred uprataním odpadkov. Mestská vrchnosť všetkých uisťovala, že odpad sa už pod okná bytoviek v osade nevráti.

A aká je dnešná realita? Krutá! Na tých miestach, z ktorých boli vyvezené haldy odpadu sú dnes takmer rovnaké kopy ako boli predtým. Ukázalo sa, že sme mali pravdu; ale že tá pravda bude až taká rýchla a taká veľká, to sme ani my nečakali. Tí, ktorí si mali kopy odpadu vtedy upratať, sa vysmievali z okien. A tí, ktorí ich vtedy nakladali, teraz len bezmocne škrípu zubami. A telišky beztrestne brázdia ulice mesta a zvážajú do osady ďalší a ďalší odpad. 50.000 € za vypratanie 1470 ton odpadu z osady bolo vyhodených von oknom!

Na upratovanie osady v rámci celoslovenského projektu Likvidácia skládok s nezákonne umiestneným odpadom poskytol dotáciu Environmentálny fond. V zmluve medzi Environmentálnym fondom a Mestom Trebišov je uvedené, že verejné prostriedky nesmú byť použité nehospodárne, neefektívne a neúčinne. V prípade skládky v trebišovskej osade došlo jednoznačne k porušeniu zmluvy na čo opakovane upozornil vedenie mesta a mestské zastupiteľstvo aj hlavný kontrolór mesta.

Pozrite si reportáž Východoslovenskej televízie – Upratovanie v trebišovskej rómskej osade