Skrášľovanie verejných priestranstiev – kvetinové záhony

Marián Kolesár ako primátor v rokoch 2011 – 2014 pri skrášľovaní verejných priestranstiev obnovil aj tradíciu výsadby nových kvetinových záhonov v meste. V spolupráci so záhradnou architektkou Ing. Magdalénou Ostrožovičovou  mestské hospodárske stredisko založilo nové kvetinové záhony medzi VÚB a cukrárňou Hasan, záhony pred hlavnou poštou a výsadbu trvaliek pri mestskom úrade.  Medzi mestským úradom a Tescom bol naprojektovaný a zrealizovaný aj zasakovací štrkový záhon – dažďová záhrada, kde sú zvedené dažďové zvody z dvoch striech mestského úradu. Zrušila sa tým zároveň aj vyšľapaná blatistá skratka  cez trávnik, ktorú nahradil kamenný chodník.

Pozrite si fotoalbum – Verejné priestranstvá – kvetinové záhony