Rekonštrukcie kultúrnych zariadení v rokoch 2011 – 2014

Kultúrnym zariadeniam v Trebišove sa za Kolesárovho  vedenia mesta venovala veľká pozornosť. Hneď prvý rok – v roku 2011 sa začal obnovovať amfiteáter, ktorý v tom čase už mnohí Trebišovčania oplakali. V roku 2012 sa na amfiteátri uskutočnili Dni mesta Trebišov! O obnove amfiteátra píšeme aj v osobitnom článku – Obnova zničeného amfiteátra začala už v roku 2011.

V roku 2013 bola rekonštruovaná estrádna sála v Mestskom kultúrnom stredisku. Kompletnou obnovou prešla stará parketová podlaha, ktorá bola vybrúsená, poškodené časti boli opravené a nanovo natreté. Opravené bolo osvetlenie a staré pódium. Staré deravé závesy boli po desaťročiach vymenené za nové. Rovnako boli do estrádnej sály zakúpené nové stoličky, ktoré nahradili staré rozhegané ešte z čias socializmu. V septembri 2014 boli opravené rozbité schody pri východnom vstupe do estrádnej sály.

V roku 2014 bolo s finančnou podporou Audiovizuálneho fondu digitalizované Mestské kino SLÁVIA, čím sa umožnilo premietanie aj 3D filmov v najvyššej kvalite. Žiaľ nové sedenie a kúrenie v divadelnej sále (kinosále), ktoré bolo plánované na rok 2015 sme nestihli urobiť, lebo nastúpilo nové vedenie mesta. Hoci Audiovizuálny fond na nové sedadlá poskytoval opakovane dotácie, doteraz sme sa nového sedenia v kine nedočkali.

V roku 2014 bola prestavaná z bývalej tržnice mládežnícka diskosála s prepojením na nové verejné WC. Konala sa tam jediná diskotéka. Súčasné vedenie mesta nevyšlo v ústrety ani tanečným klubom, ktoré mali o prenájom sály záujem.

Pozrite si fotoalbum – Kultúrne zariadenia – rekonštrukcie v rokoch 2011 – 2014