Obnova zničeného amfiteátra začala v roku 2011

    Pozrite si FOTOALBUM

Súčasný primátor Čižmár sa v mestských infolistoch chválil, že začal s obnovou amfiteátra. Celé mesto však vie, že obnova amfiteátra sa začala už v roku 2011 keď primátorom bol Marián Kolesár. Ktorým slovom treba nazvať tie zavádzajúce informácie? Nie každý si ale pamätá, že návrat kultúry na amfiteáter sa začal brigádou TREBIŠOV NAHLAS, keď bola vyčistená zarastená plocha hľadiska. V ďalších rokoch 2011 – 2014 bol na amfiteátri urobený kus práce a tento kultúrny stánok, ktorý je kultovým miestom mnohých Trebišovčanov bol doslova znovuzrodený.