Názov: TREBIŠOV NAHLAS
Právna forma: občianske združenie
Sídlo: Parková 3366/8, 075 01 Trebišov
IČO: 42 098 939
Predseda: Ing. Gejza Gore
E-mail: oz@trebisovnahlas.sk