Manažérske zlyhanie vedenia mesta stálo Trebišovčanov 17 tis. Eur!

Mnohí si dobre pamätajú ako koncom minulého roka kolaboval v našom meste vývoz komunálneho odpadu, keď sa pokazili obe smetiarske autá. Bývalým vedením mesta boli  pripravené konkrétne riešenia a na zasadnutiach mestského zastupiteľstva mnohokrát zazneli od poslancov za TREBIŠOV NAHLAS upozornenia a odporúčania, lebo problémy s vývozom odpadu sa už dávno očakávali. „Manažéri“ mesta to však tri roky ignorovali! Nezáujem vedenia mesta o oblasť odpadového hospodárstva nakoniec vyvrcholil  zbytočnými výdavkami vo výške 17 tis. Eur! Taká je totiž suma, ktorú zaplatí mesto za prenájom smetiarskeho vozidla.

Kto za to ponesie zodpovednosť?! Alebo to zase zaplatia občania mesta vo zvýšených poplatkoch za vývoz odpadu?

Dodatok k zmluve o prenájme vozidla – TU


Budovanie detských ihrísk v rokoch 2012 – 2014

Pozrite si FOTOALBUM

Bývalé vedenie mesta v rokoch 2012 až 2014 vybudovalo 11 nových detských ihrísk v týchto lokalitách:


Podľa mestskej polície v trebišovskej osade psov netýrajú

„Počas preverovania  neboli zistené žiadne skutočnosti, ktoré by nasvedčovali tomu, že v danom prípade  boli naplnené skutkové podstaty trestných činov  týrania alebo  zanedbania starostlivosti o zvieratá…“, napísal mimo iných výhovoriek Bc. Jindřich Sosna, zástupca zastupujúceho náčelníka (Trebišov totiž už tretí rok nemá riadne zvoleného náčelníka) Mestskej polície Trebišov – http://www.trebisov.sk/mestska-policia/zo-zapisnika/21255. Podľa trebišovskej mestskej polície bola asi reportáž  Kristíny Kővešovej – odvysielaná v relácii REFLEX vo štvrtok 19.4.2018 – vymyslená: http://videoarchiv.markiza.sk/video/reflex/cele-epizody/82424_reflex.

Pokračovať v čítaní


Obnova zničeného amfiteátra začala v roku 2011

    Pozrite si FOTOALBUM

Súčasný primátor Čižmár sa v mestských infolistoch chválil, že začal s obnovou amfiteátra. Celé mesto však vie, že obnova amfiteátra sa začala už v roku 2011 keď primátorom bol Marián Kolesár. Ktorým slovom treba nazvať tie zavádzajúce informácie? Nie každý si ale pamätá, že návrat kultúry na amfiteáter sa začal brigádou TREBIŠOV NAHLAS, keď bola vyčistená zarastená plocha hľadiska. V ďalších rokoch 2011 – 2014 bol na amfiteátri urobený kus práce a tento kultúrny stánok, ktorý je kultovým miestom mnohých Trebišovčanov bol doslova znovuzrodený.


TREBIŠOV NAHLAS – Občasník 2/2018

Kultúra a šport

Máme pripravených niekoľko návrhov v oblasti kultúry a športu, ktoré by za priaznivých okolností bolo možné v krátkom čase pretaviť do projektov a tieto začať realizovať:

 

 • nové sedenie a kúrenie v divadelnej sále (kinosále) mestského kultúrneho strediska,
 • návrat kultúrnych podujatí so špičkovými slovenskými aj zahraničnými umelcami,
 • rozšírenie príležitostí pre spoločenské tance vo všetkých vekových kategóriách,
 • návrat mládežníckych diskoték DiscoTrebiShow do diskosály v starej KaSS,
 • ďalšie detské ihriská najmä na sídliskách,
 • nahradenie existujúceho skejtparku novým a väčším,
 • väčší počet športov v mestskom športovom klube mládeže,
 • zníženie energetickej náročnosti mestských kultúrnych a športových zariadení,
 • nový náter strechy zimného štadióna.

Máme víziu a nápady, poznáme realizovateľné riešenia, ale najmä – vieme to urobiť!

Celý občasník 2/2018- TU


Rekonštrukcie ciest a iné prvky v doprave v rokoch 2011 – 2014

Pozrite si FOTOALBUM

 

V období rokov 2011-2014 sa každoročne opravovali výtlky na cestách a opravili sa aj súvislé úseky  ciest:

 

 • M. R. Štefánika – úsek od kruhového objazdu pri Jednote po ZŠ M. R. Štefánika, v rámci projektu „Revitalizácia verejného priestranstva“
 • Letná
 • M. R. Štefánika – úsek  pred políciou (od Soc. poisťovne po MsÚ)
 • J. Husa
 • Čsl. Armády

Opravili sa prepadnuté časti (ul. Gorkého, ul. 29. augusta).
Kvôli väčšej plynulosti dopravy sa vybudovali nové odbočovacie pruhy na 4 križovatkách na ulici M. R. Štefánika.
Boli nasvietené 4 priechody pre chodcov moderným LED osvetlením na ul. M. R. Štefánika a ul. Komenského.
Vyznačil sa cyklochodník na ul. M. R. Štefánika – vodorovné aj zvislé dopravné značenie.
Vymenené boli stovky dopravných značiek, inštalované boli dopravné zrkadlá, merače rýchlosti (Milhostov).
Bola inštalovaná prvá nabíjacia stanica pre elektromobily v širokom okolí.
Boli inštalované nové stojany na bicykle.
V spolupráci s Košickým samosprávnym krajom bola spracovaná úvodná štúdia stavby TIOP (Terminál Integrovanej Osobnej Prepravy), ktorej súčasťou bude aj podchod pod koľajiskom, ktorý zabezpečí lepšie spojenie s časťou mesta za koľajami.


Obnova nádvorí sídlisk v rokoch 2013 – 2014

Pozrite si FOTOALBUM

V rokoch 2013 – 2014 sa opravovali nádvoria sídlisk Sever, MIER, Jána Husa – sever a sídliska SNP.  Rekonštruovali sa cesty, chodníky a budovali sa nové parkovacie miesta.


Rekonštrukcia chodníkov v rokoch 2011 – 2014

Pozrite si FOTOALBUM

V rokoch 2011 – 2014 sa rekonštruovali chodníky v takom rozsahu, ako nikdy doteraz. Obnovilo sa takmer 25.000 m2 chodníkov prevažne v obytných štvrtiach, rovnomerne na celom území mesta a vybudovali sa bezbariérové križovania s cestami a slepecké prvky. Pokračovať v čítaní


Nové sedenie a kúrenie v kine? Vieme to urobiť!

V roku 2014 s finančnou podporou Audiovizuálneho fondu bolo digitalizované mestské kino Slávia. Od roku 2015 však v kine zastal čas. Sedadlá sú staré, nepohodlné a v kinosále je zima. Máme pripravené návrhy nového sedenia a kúrenia v divadelnej sále (kinosále), ktoré vieme v krátkom čase pretaviť do projektov a tieto začať realizovať.


V Trebišove sa od roku 2015 nové parkoviská nebudujú

V rokoch 2012-2014 na verejných priestranstvách pribudlo 276 nových parkovacích miest:
JUH/SNP – 80, STRED – 30, SEVER – 84, MIER – 82.

Pokračovať v čítaní