Rekonštrukcia chodníkov v rokoch 2011 – 2014

Pozrite si FOTOALBUM

V rokoch 2011 – 2014 sa rekonštruovali chodníky v takom rozsahu, ako nikdy doteraz. Obnovilo sa takmer 25.000 m2 chodníkov prevažne v obytných štvrtiach, rovnomerne na celom území mesta a vybudovali sa bezbariérové križovania s cestami a slepecké prvky.

Chodníky sa rekonštruovali na týchto úsekoch:

 1. Rok 2011 – Vrátna
 2. Rok 2011 – M. R. Štefánika – úsek Tesco – OÚ
 3. Rok 2011 – M. R. Štefánika – úsek Cintorínska – Berehovská
 4. Rok 2013 – Milhostov – Zvonárska
 5. Rok 2013 – Námestie Mieru
 6. Rok 2013 – Dobrovoľnícka – úsek Dukl. hrdinov – Paričovský most
 7. Rok 2013 – Paričovská – juh
 8. Rok 2013 – M. R. Štefánika – úsek Billa
 9. Rok 2013 – M. R. Štefánika – úsek Vrátna – Družstevná/SNP
 10. Rok 2013 – T. G. Masaryka – úsek M. R. Štefánika – Komenského – sever
 11. Rok 2013 – Ul. 1. decembra – úsek Berehovská – Komenského – juh
 12. Rok 2013 – Ul. Čsl. armády – úsek M. R. Štefánika – Komenského
 13. Rok 2013 – Komenského – úsek Ul. Čsl. armády – MŠ Komenského
 14. Rok 2013 – Hodvábna
 15. Rok 2013 – Severná
 16. Rok 2013 – Ul. SNP – úsek Pri polícii – Vrátna
 17. Rok 2013 – Ul. Jána Husa – úsek M. R. Štefánika – Komenského
 18. Rok 2013 – T. G. Masaryka – úsek – HaZZ – Stavebná – juh
 19. Rok 2013 – Kpt. Nálepku – úsek Jablonkova – Vagónka
 20. Rok 2014 – Záhradná
 21. Rok 2014 – Gorkého – úsek M. R. Štefánika – Kapušanská
 22. Rok 2014 – Škultétyho – úsek Moyzesová – Krátka
 23. Rok 2014 – Jána Kostru parkovisko pri kúpalisku
 24. Rok 2014 – Berehovská – úsek Cintorínska – Ul. 1. Decembra
 25. Rok 2014 – Rastislavova – úsek Kukučínova – Škultétyho
 26. Rok 2014 – Kutnohorská – úsek Čsl. armády – T. G. Masaryka
 27. Rok 2014 – Dobrovoľnícka – úsek Gorkého – Dukl. Hrdinov
 28. Rok 2014 – M. R. Štefánika – NS Paričan
 29. Rok 2014 – Cintorínska – úsek M. R. Štefánika – Komenského
 30. Rok 2014 – Komenského – úsek – T. G. Masaryka – MŠ Komenského
 31. Rok 2014 – Ul. 17. Novembra
 32. Rok 2014 – Puškinova
 33. Rok 2014 – Stavebná – úsek – T. G. Masaryka – Slovenská
 34. Rok 2014 – Hurbanová – Severná
 35. Rok 2014 – Hurbanova – Hodvábna
 36. Rok 2014 – SNP – dláždený chodník oproti nemocnici
 37. Rok 2014 – sídlisko Jána Husa sever – chodníky – cesty
 38. Rok 2014 – sídlisko MIER – chodníky – cesty
 39. Rok 2014 – sídlisko SNP – pri MsÚ – chodníky – cesty
 40. Rok 2014 – sídlisko SEVER – Ternavská – chodníky nádvoria
 41. Rok 2014 – MsÚ – Tesco – kamenné šľapákové chodníky