TREBIŠOVSKÝ PARK – PREMENY

Časť 6. – Stará športová hala, lavičky, osvetlenie, burina

Takmer každé miesto v trebišovskom parku malo v roku 2011 svoje nedostatky. Stará športová hala slúžila cez deň ako zhromaždisko aktivačných pracovníkov väčšinou z osady a v noci bola terčom sprejerov a vandalov. Lavičky neboli v parku takmer žiadne a aj tých zopár bolo viac-menej poškodených. Osvetlenie v parku bolo funkčné možno na 50 %, stĺpy špatila ošúchaná farba a svietidla boli prevažne rozbité. Vandalizmus v parku prekvital, no jarné kvety dusila všadeprítomná burina a náletové dreviny.

Po zmene vedenia mesta v roku 2011 napravil vtedajší primátor Marián Kolesár aj tieto nedostatky. Fasáda športovej haly v parku bola opravená a zriadilo sa v nej sídlo správcu parku. Staré, poškodené lavičky boli nahradené novými. Osvetlenie bolo rovnako opravené a stĺpy nanovo nafarbené. Park sa začal pravidelne kosiť, opeknel, návštevnosť parku stúpala a občania mesta namiesto kritických slov začali po dlhom čase trebišovský park ospevovať.

Pozrite si fotoalbum – TREBIŠOVSKÝ PARK – PREMENY – Stará športová hala, lavičky, osvetlenie, burina


TREBIŠOVSKÝ PARK – PREMENY

Časť 5. – Likvidovanie ruín v parku

V roku 2011 a dlhé roky predtým mestský park v Trebišove hyzdili ruiny bývalej reštaurácie Serenáda, premietacej budovy na amfiteátri, nefunkčný mostík na ostrovček a plot okolo futbalového štadióna. Stavby boli neestetické, staticky narušené a nebezpečné. Nespokojní s týmto stavom boli občania, návštevníci parku a aj pamiatkári.

Po nástupe Mariána Kolesára do funkcie primátora bol už v roku 2011 odstránený starý a nefunkčný mostík na ostrovček a značne poškodená premietacia budova na amfiteátri. V roku 2012 boli zbúrané a vyvezené ruiny Serenády a vymenený nebezpečný  a škaredý plot okolo futbalového štadióna.

Pozrite si fotoalbum – TREBIŠOVSKÝ PARK – PREMENY – Likvidovanie ruín v parku


TREBIŠOVSKÝ PARK – PREMENY

Časť 4. – Neprístupná časť parku – ostrovček, kopec pivnice, hrad Parič

V minulosti sa na Mestskom úrade v Trebišove podpisovali čudesné zmluvy. Mnohé z nich sa neskôr stali predmetom súdnych sporov. Jednou z takých zmlúv bola aj zmluva o prenájme mestského parku pre Občianske združenie za zveľadenie parku grófa Andrássyho (OZ). OZ si park prenajalo ešte v roku 2002 za symbolickú 1 korunu. Na revitalizáciu ostrovčeka, pivnice a okolia hradu Parič získalo grant, no nedohodlo sa s vtedajším vedením mesta o dofinancovaní projektu. OZ preto oplotilo rekonštruovanú časť parku, ktorá bola potom pre verejnosť dlhé roky neprístupná. V sporoch Mesto verzus OZ dochádzalo k absurdným situáciám, keď sa obe strany sporili a správu parku, keď sa OZ v roku 2007 pokúšalo prekaziť Dni mesta a v roku 2008 OZ dokonca na protest pohnojilo park silne zapáchajúcim hnojivom a to tesne pre Dňami mesta. Nasledovali podania na súd a OZ od mesta v stále neukončenom súdnom spore vymáha škodu 3 mil. eur a to za stavebné práce, údržbu a stráženie parku, ušlý zisk počas Dni mesta, zvýšenie spoločenskej hodnoty parku a aj ušlý zisk za trhové zhodnotenie cesnaku medvedieho.

Ploty v parku dal odstrániť až Marián Kolesár po polroku vo funkcii primátora a to zrušením nájomnej zmluvy s OZ. Dňa 28. júla 2011 bol park zápisnicou prevzatý späť pod správu mesta a tak verejnosť mala znovu voľný prístup na ostrovček, k zrúcaninám hradu Parič a na kopec pivnice.  Roky stagnácie sa na parku prejavili veľmi negatívne a stálo mnoho úsilia, aby sa celá lokalita dala do poriadku. Pre okolie hradu Parič boli veľkým prínosom najmä financie z projektu RePar vo výške takmer 700.000 eur, ktoré získalo z nórskych fondov Kolesárovo vedenie mesta.

Pozrite si fotoalbum – TREBIŠOVSKÝ PARK – PREMENY – Neprístupná časť parku – ostrovček, kopec pivnice, hrad Parič


TREBIŠOVSKÝ PARK – PREMENY

Časť 3. – Odstraňovanie vyvrátených a polámaných stromov v roku 2011

Začiatkom roku 2011 trebišovský park vyzeral ako po prechode frontu. Stovky stromov bolo vyvrátených a polámaných. Čistenie parku a starostlivosť o zeleň chýbala dlhé roky.

Hneď po nástupe Mariána Kolesára do funkcie primátora – v januári 2011 sa začal park čistiť, vyvrátené a polámané stromy boli z parku odstránené a už v apríli 2011 v parku nebol ani jeden vyvrátený strom. V tomto trende sa pokračovalo až do roku 2014 a každý vyvrátený strom bol v krátkom čase z parku vyvezený. Drevo sa nerozdávalo ale predávalo hlavne pre rómsku komunitu za 20 €/m3. V januári roku 2014 boli v parku vyfrézované aj početné pahýle. Ďalšia starostlivosť o stromy a to odstraňovanie suchých a poškodených stromov a realizácia náhradnej výsadby v rokoch 2013 a 2014 bola vtedajšiemu vedeniu mesta znemožnená odborom životného prostredia a to čudnými politickými obštrukciami.

Pozrite si fotoalbum – TREBIŠOVSKÝ PARK – PREMENY – Odstraňovanie vyvrátených a polámaných stromov v roku 2011


TREBIŠOVSKÝ PARK – PREMENY

Časť  2. – Vstupná brána do parku

Hlavný vstup do mestského parku vyzeral na začiatku roka 2011 strašidelne. Zničený chodník, poškodené múriky brány, vykrivené obité a počmárané stĺpy, porušené kamenné dekoratívne prvky a chýbajúca historická kovaná brána… To bol stav, ktorý návštevníkov do parku nepozýval, ale skôr odrádzal.

Vtedajšie vedenie mesta na čele s primátorom Mariánom Kolesárom hneď po nástupe na mestský úrad v januári 2011 začalo konať aj v tomto smere. Kovaná brána sa našla v skladoch Technických služieb. Bola značne poškodená a chýbala jedna bočná bránička. Kovová brána sa dala opieskovať od nánosov farieb a hrdze a odviezla sa na rekonštrukciu do kováčskych dielni Jaroslava Ramšáka z Milhostova. Chýbajúca bránička bola nanovo vyrobená, ostatné časti brány zostali pôvodné a boli odborne opravené. Zrekonštruovaná kovaná brána pozostáva z dvoch krídel hlavnej brány, dvoch bočných bráničiek a dvoch plotových dielov.

V júli 2011 sa začali práce aj na samotnom hlavnom vstupe do parku. Starý zničený chodník sa vybúral a vybudoval sa nový chodník s dláždeným povrchom. Múriky boli opravené, hlavné stĺpy boli vyrovnané a zafixované betónovým základom, dekoratívne kamenné prvky boli odborne demontované pamiatkarmi a odvezené na rekonštrukciu. Koncom augusta už Kolesár počas Dní mesta Trebišov 2011 bránu slávnostne otvoril aj za účastí delegácií z družobných miest a pracovníkov VÚB, inštitúcie ktorá na rekonštrukciu brány poskytla dotáciu 6000 €. 7. júna 2012 boli na bránu osadené aj zrekonštruované dekoratívne prvky, ktoré rekonštruoval Oblastný reštaurátorský ateliér v Levoči. Na svoje miesto sa tak vrátili dekoratívne koše s plodmi a kvetinami a dekoratívne vázy s figurálnymi motívmi maskarónov a okrídlených levov, s ornamentálnou výzdobou a kyticou kvetov navrchu. Jedna kópia kamennej vázy a koša s plodmi a kvetinami bola umiestnená aj do vestibulu mestského úradu.

Po dlhých rokoch chátrania takto vyše storočná historická vstupná brána do parku z roku 1907, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou nášho mesta a jeho histórie, opäť zažiarila v plnej svojej kráse 7. júna 2011. Kolesár nesľuboval, Kolesár robil a VEDEL TO UROBIŤ!

Pozrite si fotoalbum – Trebišovský park – premeny – Vstupná brána


TREBIŠOVSKÝ PARK – PREMENY

Časť 1. – Kameňolom v parku

Mnohí Trebišovčania už zabudli ako vyzeral mestský park pred rokom 2011. Veru, nebolo sa čím chváliť… Stovky spadnutých, polámaných a vyschnutých stromov, náletové dreviny a burina povyše pása, zničené lavičky, osvetlenie, zvyšky detského ihriska, počmárané ploty a fasády budov, ruiny bývalej reštaurácie Serenáda, zdevastovaný amfiteáter, rúcajúci sa plot okolo futbalového štadióna podopretý kopami lomového kameňa, zničená vstupná brána do parku, početné skládky odpadu, oplotená a pre verejnosť neprístupná časť ostrovčeka a okolia hradu Parič a veľa ďalších nedostatkov. Bolo teda čo robiť a zmeny neboli ľahké, lebo park bol navyše blokovaný nájomnou zmluvou s Občianskym zdužením za záchranu parku grófa Andrássyho.

Po nástupe Mariána Kolesára do funkcie primátora mesta v januári 2011 sa však park začal rýchlo meniť k lepšiemu. O tom, že sa v rokoch 2011 – 2014 urobil poriadny kus práce svedčia fotoalbumy, ktoré Vám prinesieme v niekoľkých pokračovaniach. Fotografie o premenách trebišovského parku dokazujú, že Kolesár a ľudia okolo neho nesľubovali, ale robili a hlavne – VEDELI TO UROBIŤ!

Mesiac po nástupe do funkcie, vo februári 2011 dal Kolesár vyviezť kameňolom z parku. Kopy kameňa, ktoré dlhé roky zohyzďovali trebišovský park našli lepšie využitie pri spevnení hrádze Trnávky. V roku 2012 bol vymenený aj padajúci betónový plot futbalového ihriska.

Pozrite si fotoalbum – Kameňolom v parku

 


TREBIŠOV NAHLAS – Občasník 4/2018

Klame ten, kto tvrdí, že v mestskom zastupiteľstve primátorovi nič neschvaľujeme a preto on nemôže nič urobiť. Veď bez našich poslancov by mestské zastupiteľstvo nebolo ani uznášaniaschopné. Práve naopak, naša účasť na zasadnutiach je ukážková a bez našich hlasov by nemal kto schváliť ani žiadne zámery, ktoré primátor označuje za svoje. Časté sú ale aj prípady, keď musíme pripravený návrh najskôr opraviť, aby sa o ňom vôbec dalo hlasovať. A to aj robíme. Samozrejme, že vedenie mesta sa Vám nepochváli, že nejaký jeho návrh mal chyby a preto nemohol byť schválený, ale musel byť vrátený na prepracovanie; dozviete sa len, že poslanci neschválili… To, že po oprave bol návrh poslancami schválený, sa už od vedenia mesta nedozviete. Preto keď ste počuli, že sme niečo neschválili, prosím zisťujte si, prečo.

Celý občasník 4/2018-TU


Dni mesta Trebišov 2018– Guláš TREBIŠOV NAHLAS

Pozrite si FOTOALBUM


TREBIŠOV NAHLAS – Občasník 3/2018

Bývanie a Bytový podnik

Ak si chcete postaviť dom, od mesta pozemok nekúpite
Primátor hrá pri bytovom podniku už štvrtý rok mŕtveho chrobáka

 

Celý občasník 3/2018  –  TU


Multifunkčné ihrisko na sídlisku JUH nebude!

Ešte vo februári tohto roku komisia výstavby a majetku odporučila podanie žiadosti na výstavbu multifunkčného ihriska a poslanci komisie za TREBIŠOV NAHLAS navrhli jeho umiestnenie na sídlisku JUH. Následne poslanci na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 16.2.2018 schválili spolufinancovanie projektu „Multifunkčné ihrisko JUH“ z rozpočtu mesta. Všetkých 18 prítomných poslancov hlasovalo ZA, z toho 12 prítomných poslancov TREBIŠOV NAHLAS.

Multifunkčné ihrisko však na sídlisku JUH nebude! Žiadosť Mesta Trebišov nebola schválená. Poslanci Čižmár a Puci, ktorí sľubovali razantný ťah na vládu a bránu dotáciu z Úradu vlády nevybavili…