TREBIŠOV NAHLAS – VOLEBNÝ PROGRAM 2018

VOLEBNÝ PROGRAM 2018 – pdf


TREBIŠOV NAHLAS – Pozvánky na predvolebné stretnutia


TREBIŠOV NAHLAS – Občasník 5/2018

Poriadok a čistota nie sú samozrejmosťou. Samosa to neurobí! Udržiavanie poriadku a čistoty je nikdy nekončiacim procesom, ktorý si vyžaduje precíznu organizáciu a často aj tvrdú ruku a nepopulárne opatrenia. A tu je kameň úrazu. Na nepopulárne opatrenia proti kontajneristom a teliškárom treba mať odvahu a nemať voči nim záväzky. Ani volebné.

Celý občasník 5/2018 – TU


Najväčšie skládky odpadu v Trebišove boli zlikvidované v rokoch 2011 – 2014

Marián Kolesár ako primátor mesta v rokoch 2011 – 2014 napĺňal svoj program PORIADOK A ČISTOTA aj odstraňovaním čiernych skládok. Tých bolo v meste a jeho blízkom okolí neúrekom. V Trebišove sa totiž v minulosti nelegálne skládky prehliadali a navyše bolo zvykom, že stavebné firmy neodvážali stavebný odpad na legálne skládky, ale si zriadili „dočasnú“ skládku na mestských pozemkoch a na tú sa potom zabudlo. Z dočasnej skládky sa tak stala skládka trvalá. To všetko sa dialo s tichým súhlasom vedenia mesta. Takto bolo na mestský pozemok pri sídlisku JUH vyvezených stovky ton stavebného odpadu z búrania „žltej budovy“, námestia pod Tescom, odpady z vybúraných chodníkov a pod. Ďalšie veľké skládky odpadu boli za garážami SEVER na konci Agátovej ulice, na Paričove za mostom, na Sadoch. V lokalite za zimným štadiónom, kde mesto predávalo stavebné pozemky kopy betónov boli prekážkou pri predaji týchto pozemkov.

Všetky spomínané skládky odpadu a mnoho ďalších, napríklad na ul. Kpt. Nálepku pri ceste na Novú Koronč, pri Čerjakoch, skládky lemujúce cestu k Drevenému (gazdovskému) mostu, z okolia Paričova, z Bučovho lesíka a pod. boli v rokoch 2011 – 2014 zlikvidované.

Pozrite si fotoalbum – TU


TREBIŠOVSKÝ PARK – PREMENY

Časť 6. – Stará športová hala, lavičky, osvetlenie, burina

Takmer každé miesto v trebišovskom parku malo v roku 2011 svoje nedostatky. Stará športová hala slúžila cez deň ako zhromaždisko aktivačných pracovníkov väčšinou z osady a v noci bola terčom sprejerov a vandalov. Lavičky neboli v parku takmer žiadne a aj tých zopár bolo viac-menej poškodených. Osvetlenie v parku bolo funkčné možno na 50 %, stĺpy špatila ošúchaná farba a svietidla boli prevažne rozbité. Vandalizmus v parku prekvital, no jarné kvety dusila všadeprítomná burina a náletové dreviny.

Po zmene vedenia mesta v roku 2011 napravil vtedajší primátor Marián Kolesár aj tieto nedostatky. Fasáda športovej haly v parku bola opravená a zriadilo sa v nej sídlo správcu parku. Staré, poškodené lavičky boli nahradené novými. Osvetlenie bolo rovnako opravené a stĺpy nanovo nafarbené. Park sa začal pravidelne kosiť, opeknel, návštevnosť parku stúpala a občania mesta namiesto kritických slov začali po dlhom čase trebišovský park ospevovať.

Pozrite si fotoalbum – TREBIŠOVSKÝ PARK – PREMENY – Stará športová hala, lavičky, osvetlenie, burina


TREBIŠOVSKÝ PARK – PREMENY

Časť 5. – Likvidovanie ruín v parku

V roku 2011 a dlhé roky predtým mestský park v Trebišove hyzdili ruiny bývalej reštaurácie Serenáda, premietacej budovy na amfiteátri, nefunkčný mostík na ostrovček a plot okolo futbalového štadióna. Stavby boli neestetické, staticky narušené a nebezpečné. Nespokojní s týmto stavom boli občania, návštevníci parku a aj pamiatkári.

Po nástupe Mariána Kolesára do funkcie primátora bol už v roku 2011 odstránený starý a nefunkčný mostík na ostrovček a značne poškodená premietacia budova na amfiteátri. V roku 2012 boli zbúrané a vyvezené ruiny Serenády a vymenený nebezpečný  a škaredý plot okolo futbalového štadióna.

Pozrite si fotoalbum – TREBIŠOVSKÝ PARK – PREMENY – Likvidovanie ruín v parku


TREBIŠOVSKÝ PARK – PREMENY

Časť 4. – Neprístupná časť parku – ostrovček, kopec pivnice, hrad Parič

V minulosti sa na Mestskom úrade v Trebišove podpisovali čudesné zmluvy. Mnohé z nich sa neskôr stali predmetom súdnych sporov. Jednou z takých zmlúv bola aj zmluva o prenájme mestského parku pre Občianske združenie za zveľadenie parku grófa Andrássyho (OZ). OZ si park prenajalo ešte v roku 2002 za symbolickú 1 korunu. Na revitalizáciu ostrovčeka, pivnice a okolia hradu Parič získalo grant, no nedohodlo sa s vtedajším vedením mesta o dofinancovaní projektu. OZ preto oplotilo rekonštruovanú časť parku, ktorá bola potom pre verejnosť dlhé roky neprístupná. V sporoch Mesto verzus OZ dochádzalo k absurdným situáciám, keď sa obe strany sporili a správu parku, keď sa OZ v roku 2007 pokúšalo prekaziť Dni mesta a v roku 2008 OZ dokonca na protest pohnojilo park silne zapáchajúcim hnojivom a to tesne pre Dňami mesta. Nasledovali podania na súd a OZ od mesta v stále neukončenom súdnom spore vymáha škodu 3 mil. eur a to za stavebné práce, údržbu a stráženie parku, ušlý zisk počas Dni mesta, zvýšenie spoločenskej hodnoty parku a aj ušlý zisk za trhové zhodnotenie cesnaku medvedieho.

Ploty v parku dal odstrániť až Marián Kolesár po polroku vo funkcii primátora a to zrušením nájomnej zmluvy s OZ. Dňa 28. júla 2011 bol park zápisnicou prevzatý späť pod správu mesta a tak verejnosť mala znovu voľný prístup na ostrovček, k zrúcaninám hradu Parič a na kopec pivnice.  Roky stagnácie sa na parku prejavili veľmi negatívne a stálo mnoho úsilia, aby sa celá lokalita dala do poriadku. Pre okolie hradu Parič boli veľkým prínosom najmä financie z projektu RePar vo výške takmer 700.000 eur, ktoré získalo z nórskych fondov Kolesárovo vedenie mesta.

Pozrite si fotoalbum – TREBIŠOVSKÝ PARK – PREMENY – Neprístupná časť parku – ostrovček, kopec pivnice, hrad Parič


TREBIŠOVSKÝ PARK – PREMENY

Časť 3. – Odstraňovanie vyvrátených a polámaných stromov v roku 2011

Začiatkom roku 2011 trebišovský park vyzeral ako po prechode frontu. Stovky stromov bolo vyvrátených a polámaných. Čistenie parku a starostlivosť o zeleň chýbala dlhé roky.

Hneď po nástupe Mariána Kolesára do funkcie primátora – v januári 2011 sa začal park čistiť, vyvrátené a polámané stromy boli z parku odstránené a už v apríli 2011 v parku nebol ani jeden vyvrátený strom. V tomto trende sa pokračovalo až do roku 2014 a každý vyvrátený strom bol v krátkom čase z parku vyvezený. Drevo sa nerozdávalo ale predávalo hlavne pre rómsku komunitu za 20 €/m3. V januári roku 2014 boli v parku vyfrézované aj početné pahýle. Ďalšia starostlivosť o stromy a to odstraňovanie suchých a poškodených stromov a realizácia náhradnej výsadby v rokoch 2013 a 2014 bola vtedajšiemu vedeniu mesta znemožnená odborom životného prostredia a to čudnými politickými obštrukciami.

Pozrite si fotoalbum – TREBIŠOVSKÝ PARK – PREMENY – Odstraňovanie vyvrátených a polámaných stromov v roku 2011


TREBIŠOVSKÝ PARK – PREMENY

Časť  2. – Vstupná brána do parku

Hlavný vstup do mestského parku vyzeral na začiatku roka 2011 strašidelne. Zničený chodník, poškodené múriky brány, vykrivené obité a počmárané stĺpy, porušené kamenné dekoratívne prvky a chýbajúca historická kovaná brána… To bol stav, ktorý návštevníkov do parku nepozýval, ale skôr odrádzal.

Vtedajšie vedenie mesta na čele s primátorom Mariánom Kolesárom hneď po nástupe na mestský úrad v januári 2011 začalo konať aj v tomto smere. Kovaná brána sa našla v skladoch Technických služieb. Bola značne poškodená a chýbala jedna bočná bránička. Kovová brána sa dala opieskovať od nánosov farieb a hrdze a odviezla sa na rekonštrukciu do kováčskych dielni Jaroslava Ramšáka z Milhostova. Chýbajúca bránička bola nanovo vyrobená, ostatné časti brány zostali pôvodné a boli odborne opravené. Zrekonštruovaná kovaná brána pozostáva z dvoch krídel hlavnej brány, dvoch bočných bráničiek a dvoch plotových dielov.

V júli 2011 sa začali práce aj na samotnom hlavnom vstupe do parku. Starý zničený chodník sa vybúral a vybudoval sa nový chodník s dláždeným povrchom. Múriky boli opravené, hlavné stĺpy boli vyrovnané a zafixované betónovým základom, dekoratívne kamenné prvky boli odborne demontované pamiatkarmi a odvezené na rekonštrukciu. Koncom augusta už Kolesár počas Dní mesta Trebišov 2011 bránu slávnostne otvoril aj za účastí delegácií z družobných miest a pracovníkov VÚB, inštitúcie ktorá na rekonštrukciu brány poskytla dotáciu 6000 €. 7. júna 2012 boli na bránu osadené aj zrekonštruované dekoratívne prvky, ktoré rekonštruoval Oblastný reštaurátorský ateliér v Levoči. Na svoje miesto sa tak vrátili dekoratívne koše s plodmi a kvetinami a dekoratívne vázy s figurálnymi motívmi maskarónov a okrídlených levov, s ornamentálnou výzdobou a kyticou kvetov navrchu. Jedna kópia kamennej vázy a koša s plodmi a kvetinami bola umiestnená aj do vestibulu mestského úradu.

Po dlhých rokoch chátrania takto vyše storočná historická vstupná brána do parku z roku 1907, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou nášho mesta a jeho histórie, opäť zažiarila v plnej svojej kráse 7. júna 2011. Kolesár nesľuboval, Kolesár robil a VEDEL TO UROBIŤ!

Pozrite si fotoalbum – Trebišovský park – premeny – Vstupná brána


TREBIŠOVSKÝ PARK – PREMENY

Časť 1. – Kameňolom v parku

Mnohí Trebišovčania už zabudli ako vyzeral mestský park pred rokom 2011. Veru, nebolo sa čím chváliť… Stovky spadnutých, polámaných a vyschnutých stromov, náletové dreviny a burina povyše pása, zničené lavičky, osvetlenie, zvyšky detského ihriska, počmárané ploty a fasády budov, ruiny bývalej reštaurácie Serenáda, zdevastovaný amfiteáter, rúcajúci sa plot okolo futbalového štadióna podopretý kopami lomového kameňa, zničená vstupná brána do parku, početné skládky odpadu, oplotená a pre verejnosť neprístupná časť ostrovčeka a okolia hradu Parič a veľa ďalších nedostatkov. Bolo teda čo robiť a zmeny neboli ľahké, lebo park bol navyše blokovaný nájomnou zmluvou s Občianskym zdužením za záchranu parku grófa Andrássyho.

Po nástupe Mariána Kolesára do funkcie primátora mesta v januári 2011 sa však park začal rýchlo meniť k lepšiemu. O tom, že sa v rokoch 2011 – 2014 urobil poriadny kus práce svedčia fotoalbumy, ktoré Vám prinesieme v niekoľkých pokračovaniach. Fotografie o premenách trebišovského parku dokazujú, že Kolesár a ľudia okolo neho nesľubovali, ale robili a hlavne – VEDELI TO UROBIŤ!

Mesiac po nástupe do funkcie, vo februári 2011 dal Kolesár vyviezť kameňolom z parku. Kopy kameňa, ktoré dlhé roky zohyzďovali trebišovský park našli lepšie využitie pri spevnení hrádze Trnávky. V roku 2012 bol vymenený aj padajúci betónový plot futbalového ihriska.

Pozrite si fotoalbum – Kameňolom v parku