Rekonštrukcie ciest a iné prvky v doprave v rokoch 2011 – 2014

Pozrite si FOTOALBUM

 

V období rokov 2011-2014 sa každoročne opravovali výtlky na cestách a opravili sa aj súvislé úseky  ciest:

 

  • M. R. Štefánika – úsek od kruhového objazdu pri Jednote po ZŠ M. R. Štefánika, v rámci projektu „Revitalizácia verejného priestranstva“
  • Letná
  • M. R. Štefánika – úsek  pred políciou (od Soc. poisťovne po MsÚ)
  • J. Husa
  • Čsl. Armády

Opravili sa prepadnuté časti (ul. Gorkého, ul. 29. augusta).
Kvôli väčšej plynulosti dopravy sa vybudovali nové odbočovacie pruhy na 4 križovatkách na ulici M. R. Štefánika.
Boli nasvietené 4 priechody pre chodcov moderným LED osvetlením na ul. M. R. Štefánika a ul. Komenského.
Vyznačil sa cyklochodník na ul. M. R. Štefánika – vodorovné aj zvislé dopravné značenie.
Vymenené boli stovky dopravných značiek, inštalované boli dopravné zrkadlá, merače rýchlosti (Milhostov).
Bola inštalovaná prvá nabíjacia stanica pre elektromobily v širokom okolí.
Boli inštalované nové stojany na bicykle.
V spolupráci s Košickým samosprávnym krajom bola spracovaná úvodná štúdia stavby TIOP (Terminál Integrovanej Osobnej Prepravy), ktorej súčasťou bude aj podchod pod koľajiskom, ktorý zabezpečí lepšie spojenie s časťou mesta za koľajami.