Budovanie detských ihrísk v rokoch 2012 – 2014

Pozrite si FOTOALBUM

Bývalé vedenie mesta v rokoch 2012 až 2014 vybudovalo 11 nových detských ihrísk v týchto lokalitách: