TREBIŠOV NAHLAS – Občasník 2/2018

Kultúra a šport

Máme pripravených niekoľko návrhov v oblasti kultúry a športu, ktoré by za priaznivých okolností bolo možné v krátkom čase pretaviť do projektov a tieto začať realizovať:

 

  • nové sedenie a kúrenie v divadelnej sále (kinosále) mestského kultúrneho strediska,
  • návrat kultúrnych podujatí so špičkovými slovenskými aj zahraničnými umelcami,
  • rozšírenie príležitostí pre spoločenské tance vo všetkých vekových kategóriách,
  • návrat mládežníckych diskoték DiscoTrebiShow do diskosály v starej KaSS,
  • ďalšie detské ihriská najmä na sídliskách,
  • nahradenie existujúceho skejtparku novým a väčším,
  • väčší počet športov v mestskom športovom klube mládeže,
  • zníženie energetickej náročnosti mestských kultúrnych a športových zariadení,
  • nový náter strechy zimného štadióna.

Máme víziu a nápady, poznáme realizovateľné riešenia, ale najmä – vieme to urobiť!

Celý občasník 2/2018- TU