Rekonštrukcie ciest a iné prvky v doprave v rokoch 2011 – 2014

Pozrite si FOTOALBUM

 

V období rokov 2011-2014 sa každoročne opravovali výtlky na cestách a opravili sa aj súvislé úseky  ciest:

 

  • M. R. Štefánika – úsek od kruhového objazdu pri Jednote po ZŠ M. R. Štefánika, v rámci projektu „Revitalizácia verejného priestranstva“
  • Letná
  • M. R. Štefánika – úsek  pred políciou (od Soc. poisťovne po MsÚ)
  • J. Husa
  • Čsl. Armády

Opravili sa prepadnuté časti (ul. Gorkého, ul. 29. augusta).
Kvôli väčšej plynulosti dopravy sa vybudovali nové odbočovacie pruhy na 4 križovatkách na ulici M. R. Štefánika.
Boli nasvietené 4 priechody pre chodcov moderným LED osvetlením na ul. M. R. Štefánika a ul. Komenského.
Vyznačil sa cyklochodník na ul. M. R. Štefánika – vodorovné aj zvislé dopravné značenie.
Vymenené boli stovky dopravných značiek, inštalované boli dopravné zrkadlá, merače rýchlosti (Milhostov).
Bola inštalovaná prvá nabíjacia stanica pre elektromobily v širokom okolí.
Boli inštalované nové stojany na bicykle.
V spolupráci s Košickým samosprávnym krajom bola spracovaná úvodná štúdia stavby TIOP (Terminál Integrovanej Osobnej Prepravy), ktorej súčasťou bude aj podchod pod koľajiskom, ktorý zabezpečí lepšie spojenie s časťou mesta za koľajami.


Obnova nádvorí sídlisk v rokoch 2013 – 2014

Pozrite si FOTOALBUM

V rokoch 2013 – 2014 sa opravovali nádvoria sídlisk Sever, MIER, Jána Husa – sever a sídliska SNP.  Rekonštruovali sa cesty, chodníky a budovali sa nové parkovacie miesta.


Rekonštrukcia chodníkov v rokoch 2011 – 2014

Pozrite si FOTOALBUM

V rokoch 2011 – 2014 sa rekonštruovali chodníky v takom rozsahu, ako nikdy doteraz. Obnovilo sa takmer 25.000 m2 chodníkov prevažne v obytných štvrtiach, rovnomerne na celom území mesta a vybudovali sa bezbariérové križovania s cestami a slepecké prvky. Pokračovať v čítaní


Nové sedenie a kúrenie v kine? Vieme to urobiť!

V roku 2014 s finančnou podporou Audiovizuálneho fondu bolo digitalizované mestské kino Slávia. Od roku 2015 však v kine zastal čas. Sedadlá sú staré, nepohodlné a v kinosále je zima. Máme pripravené návrhy nového sedenia a kúrenia v divadelnej sále (kinosále), ktoré vieme v krátkom čase pretaviť do projektov a tieto začať realizovať.


V Trebišove sa od roku 2015 nové parkoviská nebudujú

V rokoch 2012-2014 na verejných priestranstvách pribudlo 276 nových parkovacích miest:
JUH/SNP – 80, STRED – 30, SEVER – 84, MIER – 82.

Pokračovať v čítaní


TREBIŠOV NAHLAS – Občasník 1/2018

Milí Trebišovčania.

Je rok 2018 a TREBIŠOV NAHLAS pôsobí v našom meste už jedenásty rok. Za ten čas sme si získali mnoho priaznivcov a sympatizantov, ale – ako to už medzi ľuďmi chodí – aj veľa neprajníkov. Ak patríte do prvej skupiny, prosím, čítajte ďalej. Ak ste v druhej skupine, pokojne tento občasník odhoďte a prepáčte, že sme Vás jeho doručením obťažovali; myslite však na životné prostredie a nehádžte ho do obyčajného smetného koša, ale do kontajnera na triedený odpad; pravda, ak nejaký vo svojom blízkom okolí nájdete. Pokračovať v čítaní


V Trebišove chýbajú nové parkovacie miesta

V roku 2014 bola spracovaná štúdia „Kultúrne námestie“, ktorá riešila komplexnú revitalizáciu lokality pri Mestskom kultúrnom stredisku v Trebišove. V prvej etape revitalizácie by vzniklo 79 nových parkovacích miest, čo je oproti existujúcemu stavu 74 miest nárast viac ako 100%. Celkovo je štúdiou navrhovaný stav 153 parkovacích miest. V druhej etape by mala vzniknúť veľká plocha vhodná na usporadúvanie kultúrnych a spoločenských akcií priamo v strede mesta.

Vizualizácie Kultúrneho námestia – TU


V Trebišove kolabuje už aj vývoz odpadu

Na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva bola diskusia aj o problémoch s vozidlami na zber komunálneho odpadu. Dôvodom bol najmä fakt, že počas „dušičkového“ týždňa na dva dni skolaboval v Trebišove vývoz odpadu. Príčinou boli vážne poruchy na oboch smetiarskych autách, ktoré majú Technické služby k dispozícii. Vozidlá sú už dávno po limite svojej životnosti, závažné poruchy sú takmer na dennom poriadku a udržiavať ich v prevádzke vyžaduje obrovské investície do drahých náhradných dielov a nesmierne pracovné nasadenie opravárov z Technických služieb a autorizovaných servisov.
Pokračovať v čítaní


Trebišovčania, prajete si, aby Vás ochraňovala rómska polícia bez vzdelania a právomocí?

Mnohí občania mesta tvrdia, že Trebišov sa mení na Cigánov. Zvýšený pohyb kontajneristov po celom meste tomu nasvedčuje. Chýbala už len rómska polícia, ktorej zriadenie navrhoval primátor. Poslanci mestského zastupiteľstva však boli proti. Rozhorčení činovníci z mestského úradu preto srdnato oslovili takmer všetky média so žiadosťou o zverejnenie informácie, že poslanci odmietli zriadenie miestnej poriadkovej služby.
Čo sa to len skrýva za honosným názvom „Miestna občianska poriadková služba“? Vec je potrebné pomenovať pravým menom: v tomto prípade ide v skutočnosti o rómske poriadkové hliadky, pretože ich členmi môžu byť iba Rómovia. Na ostatných štát nemá peniaze? Nesúhlasíme s takouto diskrimináciou väčšinového obyvateľstva. Pokračovať v čítaní


Další projekt pre Trebišov padol

mesto

Trebišov

Trebišovčania sú opäť sklamaní, pretože ďalšia žiadosť mesta o peniaze z eurofondov, tento raz na projekt „Obnova mestského parku v Trebišove“, bola neúspešná.

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove ešte v marci 2016 schválilo zámer obnovy historického parku a podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko. Následne v  júli  2016 zastupiteľstvo schválilo aj dohodu o spolupráci na tomto projekte medzi mestami Trebišov a Sárospatak. Poslanci urobili pre úspech žiadosti všetko, čo bolo v ich možnostiach. Pokračovať v čítaní