TREBIŠOVSKÝ PARK – PREMENY

Časť 3. – Odstraňovanie vyvrátených a polámaných stromov v roku 2011

Začiatkom roku 2011 trebišovský park vyzeral ako po prechode frontu. Stovky stromov bolo vyvrátených a polámaných. Čistenie parku a starostlivosť o zeleň chýbala dlhé roky.

Hneď po nástupe Mariána Kolesára do funkcie primátora – v januári 2011 sa začal park čistiť, vyvrátené a polámané stromy boli z parku odstránené a už v apríli 2011 v parku nebol ani jeden vyvrátený strom. V tomto trende sa pokračovalo až do roku 2014 a každý vyvrátený strom bol v krátkom čase z parku vyvezený. Drevo sa nerozdávalo ale predávalo hlavne pre rómsku komunitu za 20 €/m3. V januári roku 2014 boli v parku vyfrézované aj početné pahýle. Ďalšia starostlivosť o stromy a to odstraňovanie suchých a poškodených stromov a realizácia náhradnej výsadby v rokoch 2013 a 2014 bola vtedajšiemu vedeniu mesta znemožnená odborom životného prostredia a to čudnými politickými obštrukciami.

Pozrite si fotoalbum – TREBIŠOVSKÝ PARK – PREMENY – Odstraňovanie vyvrátených a polámaných stromov v roku 2011