TREBIŠOV NAHLAS – Občasník 4/2018

Klame ten, kto tvrdí, že v mestskom zastupiteľstve primátorovi nič neschvaľujeme a preto on nemôže nič urobiť. Veď bez našich poslancov by mestské zastupiteľstvo nebolo ani uznášaniaschopné. Práve naopak, naša účasť na zasadnutiach je ukážková a bez našich hlasov by nemal kto schváliť ani žiadne zámery, ktoré primátor označuje za svoje. Časté sú ale aj prípady, keď musíme pripravený návrh najskôr opraviť, aby sa o ňom vôbec dalo hlasovať. A to aj robíme. Samozrejme, že vedenie mesta sa Vám nepochváli, že nejaký jeho návrh mal chyby a preto nemohol byť schválený, ale musel byť vrátený na prepracovanie; dozviete sa len, že poslanci neschválili… To, že po oprave bol návrh poslancami schválený, sa už od vedenia mesta nedozviete. Preto keď ste počuli, že sme niečo neschválili, prosím zisťujte si, prečo.

Celý občasník 4/2018-TU