Multifunkčné ihrisko na sídlisku JUH nebude!

Ešte vo februári tohto roku komisia výstavby a majetku odporučila podanie žiadosti na výstavbu multifunkčného ihriska a poslanci komisie za TREBIŠOV NAHLAS navrhli jeho umiestnenie na sídlisku JUH. Následne poslanci na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 16.2.2018 schválili spolufinancovanie projektu „Multifunkčné ihrisko JUH“ z rozpočtu mesta. Všetkých 18 prítomných poslancov hlasovalo ZA, z toho 12 prítomných poslancov TREBIŠOV NAHLAS.

Multifunkčné ihrisko však na sídlisku JUH nebude! Žiadosť Mesta Trebišov nebola schválená. Poslanci Čižmár a Puci, ktorí sľubovali razantný ťah na vládu a bránu dotáciu z Úradu vlády nevybavili…