TREBIŠOVSKÝ PARK – PREMENY

Časť 1. – Kameňolom v parku

Mnohí Trebišovčania už zabudli ako vyzeral mestský park pred rokom 2011. Veru, nebolo sa čím chváliť… Stovky spadnutých, polámaných a vyschnutých stromov, náletové dreviny a burina povyše pása, zničené lavičky, osvetlenie, zvyšky detského ihriska, počmárané ploty a fasády budov, ruiny bývalej reštaurácie Serenáda, zdevastovaný amfiteáter, rúcajúci sa plot okolo futbalového štadióna podopretý kopami lomového kameňa, zničená vstupná brána do parku, početné skládky odpadu, oplotená a pre verejnosť neprístupná časť ostrovčeka a okolia hradu Parič a veľa ďalších nedostatkov. Bolo teda čo robiť a zmeny neboli ľahké, lebo park bol navyše blokovaný nájomnou zmluvou s Občianskym zdužením za záchranu parku grófa Andrássyho.

Po nástupe Mariána Kolesára do funkcie primátora mesta v januári 2011 sa však park začal rýchlo meniť k lepšiemu. O tom, že sa v rokoch 2011 – 2014 urobil poriadny kus práce svedčia fotoalbumy, ktoré Vám prinesieme v niekoľkých pokračovaniach. Fotografie o premenách trebišovského parku dokazujú, že Kolesár a ľudia okolo neho nesľubovali, ale robili a hlavne – VEDELI TO UROBIŤ!

Mesiac po nástupe do funkcie, vo februári 2011 dal Kolesár vyviezť kameňolom z parku. Kopy kameňa, ktoré dlhé roky zohyzďovali trebišovský park našli lepšie využitie pri spevnení hrádze Trnávky. V roku 2012 bol vymenený aj padajúci betónový plot futbalového ihriska.

Pozrite si fotoalbum – Kameňolom v parku