TREBIŠOVSKÝ PARK – PREMENY

Časť 4. – Neprístupná časť parku – ostrovček, kopec pivnice, hrad Parič

V minulosti sa na Mestskom úrade v Trebišove podpisovali čudesné zmluvy. Mnohé z nich sa neskôr stali predmetom súdnych sporov. Jednou z takých zmlúv bola aj zmluva o prenájme mestského parku pre Občianske združenie za zveľadenie parku grófa Andrássyho (OZ). OZ si park prenajalo ešte v roku 2002 za symbolickú 1 korunu. Na revitalizáciu ostrovčeka, pivnice a okolia hradu Parič získalo grant, no nedohodlo sa s vtedajším vedením mesta o dofinancovaní projektu. OZ preto oplotilo rekonštruovanú časť parku, ktorá bola potom pre verejnosť dlhé roky neprístupná. V sporoch Mesto verzus OZ dochádzalo k absurdným situáciám, keď sa obe strany sporili a správu parku, keď sa OZ v roku 2007 pokúšalo prekaziť Dni mesta a v roku 2008 OZ dokonca na protest pohnojilo park silne zapáchajúcim hnojivom a to tesne pre Dňami mesta. Nasledovali podania na súd a OZ od mesta v stále neukončenom súdnom spore vymáha škodu 3 mil. eur a to za stavebné práce, údržbu a stráženie parku, ušlý zisk počas Dni mesta, zvýšenie spoločenskej hodnoty parku a aj ušlý zisk za trhové zhodnotenie cesnaku medvedieho.

Ploty v parku dal odstrániť až Marián Kolesár po polroku vo funkcii primátora a to zrušením nájomnej zmluvy s OZ. Dňa 28. júla 2011 bol park zápisnicou prevzatý späť pod správu mesta a tak verejnosť mala znovu voľný prístup na ostrovček, k zrúcaninám hradu Parič a na kopec pivnice.  Roky stagnácie sa na parku prejavili veľmi negatívne a stálo mnoho úsilia, aby sa celá lokalita dala do poriadku. Pre okolie hradu Parič boli veľkým prínosom najmä financie z projektu RePar vo výške takmer 700.000 eur, ktoré získalo z nórskych fondov Kolesárovo vedenie mesta.

Pozrite si fotoalbum – TREBIŠOVSKÝ PARK – PREMENY – Neprístupná časť parku – ostrovček, kopec pivnice, hrad Parič