Verejné priestranstvá – nové lavičky a odpadkové koše

V Trebišove bolo donedávna na sídliskách, pri detských ihriskách a na ostatných verejných priestoroch mnoho starých, nefunkčných a poškodených lavičiek. Na ulici M. R. Štefánika bolo len zopár lavičiek a odpadkových košov. Za primátorovania Mariána Kolesára boli poškodené lavičky postupne odstraňované alebo opravované. V roku 2014 v centre mesta pribudlo 50 nových lavičiek, ktoré boli doplnené originálnymi odpadkovými košmi, vyrobenými ako prototyp priamo pre naše mesto.

Pozrite si fotoalbum – Verejné priestranstvá – nové lavičky a odpadkové koše