Mestská stavebná skupina a jej najvýznamnejšie stavebné akcie v rokoch 2012 – 2014

V roku 2012 vtedajší primátor Marián Kolesár zriadil mestskú stavebnú skupinu. Stavebná skupina bola organizačne začlenená pod oddelenie výstavby a majetku, bola vybavená potrebným náradím, dodávkovým vozidlom a postupne bola dopĺňaná o nových pracovníkov.

Medzi najvýznamnejšie diela stavebnej skupiny patrí aj vybudovanie verejných WC. Toto zariadenie v našom meste dlhé roky chýbalo a tak vo februári 2014 začala stavebná skupina s výstavbou verejných WC na prízemí budovy starého KaSS (mestskej tržnice). Používanie verejných WC bolo od ich sprevádzkovania bezplatné a to aj napriek tomu, že verejné toalety sú vybavené nadštandardne, napríklad vstupnými dverami na fotobunku, bidetom na dámskych toaletách a samostatnou časťou pre zdravotne a telesne postihnutých.

Ďalšími významnými dielami mestskej stavebnej skupiny sú napríklad komplexná rekonštrukcia objektu javiska amfiteátra vrátane vybudovania nových šatní a sociálnych zariadení, ďalej vybudovanie nových Mestských jaslí, rekonštrukcia sociálnych zariadení pri kancelárskych priestoroch v NS Berehovo a mnohé ďalšie stavby, rekonštrukcie a opravy mestských nehnuteľností. Stavebná skupina funguje doteraz a ušetrila mestu značné finančné prostriedky za stavebné práce, ktoré by inak vykonávali externé firmy.

Pozrite si fotoalbum – Výstavba verejných WC