TREBIŠOV NAHLAS: Hnutie sa transformovalo na ODS, občianske združenie pokračuje

Od roku 2019 sa veľmi pritvrdil zákon o politických stranách a okrem určenia minimálneho počtu členov zaviedol aj množstvo iných vecných a finančných povinností, a najmä vysoké sankcie za ich neplnenie. Neustále sa zvyšujúca administratívna záťaž, s ktorou v iných stranách bojuje početný stranícky aparát, spočívala v hnutí TREBIŠOV NAHLAS na pleciach úzkeho okruhu ľudí. Podobne to bolo aj s finančnými nákladmi, ktoré veľké strany pohodlne platia zo štátneho príspevku. Každoročný audit činnosti a účtovníctva, ako aj štatistické hlásenia a ďalšiu administratívu muselo hnutie absolvovať a platiť rovnako ako veľké strany, pretože zákon nerozlišuje povinnosti podľa veľkosti strany, a hroziace pokuty sa pohybujú v sumách tisícov eur. S ďalším zvyšovaním nárokov na prevádzku strán a hnutí sa už situácia v podmienkach hnutia stala neúmerne zaťažujúcou. Keďže sa zákonná situácia nezlepšila, došlo v októbri tohto roku k hromadnému ukončeniu členstva trebišovských členov v hnutí skôr, ako vznikli povinnosti a náklady za prebiehajúci rok 2021.

V štádiu prípravy na ukončenie činnosti hnutia došlo k stretnutiu so skupinou angažovaných občanov so záujmom o pokračovanie v činnosti hnutia, avšak s novým názvom a s celoslovenskou pôsobnosťou. Keďže programová orientácia pripravovanej strany bola blízka princípom, na ktorých doteraz stálo hnutie TREBIŠOV NAHLAS, namiesto likvidácie došlo k transformácii. Na sneme 4. decembra 2021 sa transformačný proces zavŕšil zmenou názvu hnutia na ODS – Občianski demokrati Slovenska, zmenou sídla, stanov, predsedu a ostatných orgánov.

https://www.webnoviny.sk/novu-stranu-ods-obcianski-demokrati-slovenska-povedie-pavel-macko-ktory-predtym-kandidoval-za-ps-spolu/

V Trebišove naďalej existuje občianske združenie, ktoré je držiteľom registrovanej značky TREBIŠOV NAHLAS. Značka sa vrátila tam, kde vznikla – na občiansku platformu. Aj v budúcnosti sa budeme môcť zapájať do komunálnych aktivít  v meste pod značkou TREBIŠOV NAHLAS a v komunálnych voľbách budú môcť nezávislí kandidáti kandidovať v spoločnom tíme. Ukázalo sa, že po roku 2019 majú nezávislí kandidáti paradoxne omnoho jednoduchšiu pozíciu ako kandidáti stranícki.

Budúcnosť nepoznáme, ale vždy ju môžeme svojimi činmi ovplyvniť.

Prajeme pevné zdravie všetkým ľuďom dobrej vôle!