2% z dane

Vážení členovia a sympatizanti OZ TREBIŠOV NAHLAS!
Občianske združenie TREBIŠOV NAHLAS je oprávneným prijímateľom 2% zo zaplatenej dane za rok 2018, preto Vás tak ako každoročne prosíme o podporu. V prílohe je uvedené editovateľné tlačivo vyhlásenia pre zamestnanca, už s vyplnenými údajmi prijímateľa.

Ak ste zamestnanec, po vykonaní ročného zúčtovania dane si vyžiadajte od svojej mzdárky potvrdenie pre účely 2% (vzor je v prílohe), vyplňte Vaše údaje vo vyhlásení a oba dokumenty nám odovzdajte na najbližšom stretnutí; zabezpečíme ich doručenie na daňový úrad do 30.4.2019. Ak sa rozhodnete doručiť tlačivá na daňový úrad sami, urobte tak prosím do 30.4.2019.

Ak budete podávať daňové priznanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby, použite údaje o prijímateľovi z vyhlásenia do daňového priznania, ktoré doručíte na daňový úrad do 31.3.2019.

Oslovte prosím aj svoju rodinu, priateľov a známych a požiadajte ich o podporu občianskeho združenia touto formou.

Ďakujeme Vám.
Predstavenstvo občianskeho združenia TREBIŠOV NAHLAS

Tu nájdete potrebné tlačivá:
Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane s údajmi OZ TREBIŠOV NAHLAS
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov