Vyhlásenie Mariána Kolesára k voličom po komunálnych voľbách

Milí moji voliči.

V komunálnych voľbách hnutie TREBIŠOV NAHLAS nezískalo funkciu primátora a stratilo poslaneckú väčšinu v mestskom zastupiteľstve. Ako volebný líder nesiem za tento nepriaznivý individuálny i tímový výsledok plnú osobnú zodpovednosť.

Ďakujem za Vašu priazeň vo voľbách, ale volebný neúspech tímu nemožno prevážiť mojim zvolením za poslanca. Volebný výsledok mi káže prenechať miesto kolegom, ktorí dokážu v budúcnosti presvedčiť väčšinu voličov na podporu nášho volebného programu.

V roku 2011 stál Trebišov v dôsledku prehratého desaťročného súdneho sporu o 3,5 mil. € v kauze LANOS – parkoviská na prahu nútenej správy. Ako vtedajší primátor som v roku 2012 hrozbu odvrátil presadením komplexu ekonomických opatrení, z ktorých najdôležitejším bol predaj majetku mesta s následným splatením všetkých dlhov. Aj keď tieto opatrenia nikoho z obyvateľov mesta osobne nezasiahli, ich negatívna medializácia sa hlboko vryla do povedomia ľudí.

Usilujúc sa, aby mnou vrhaný tieň hoci nevyhnutných, ale predsa len nepopulárnych opatrení z roku 2012, zachraňujúcich mesto pred nútenou správou, nedopadal na ľudí združených pod značkou TREBIŠOV NAHLAS donekonečna, a zároveň uvedomujúc si potrebu vykonania krokov vedúcich k obnoveniu dôvery väčšiny voličov k tejto značke, sa vzdám poslaneckého mandátu.

Nedokážem napĺňať individuálny mandát a užívať poslanecký status v situácii, keď väčšina členov tímu, ktorý som viedol, ostala pred bránami mestského zastupiteľstva.

Bude správne, aby poslanci zvolení za TREBIŠOV NAHLAS pracovali v poslaneckých laviciach bezo mňa. Zachovajte im, prosím, svoju priazeň a podporu, lebo svojim volebným úspechom a získaním poslaneckého mandátu naplnili Vaše očakávania.

Marián Kolesár